| Press

Strömsundshjärtat


VISIT STRÖMSUND


Lyssna på sidan Lyssna
Snötyngda granar med skoter i förgrunden.

Skoter

Strömsunds kommun är ett paradis för skoteråkare med miltals med preparerade skoterleder. Ett väl utbyggt nät av skoterleder gör det lätt att färdas utan att störa omgivningen.

Skotern gör det möjligt för fler att ta sig ut i naturen och intresset för skoteråkning har ökat. Det är inte så konstigt, fjällvidder och skogar kopplas samman i fina, uppskyltade skoterleder som gör det lätt att ta sig fram utan att störa omgivningen. Som vi ser det är snöskoteråkning en möjlighet för alla att uppleva vår vildmark och den möjligheten är vi rädda om – och du också hoppas vi!

Vem får köra snöskoter?

För att få köra snöskoter i Sverige krävs att du är 16 år och har ett förarbevis för snöskoter, utfärdat efter 1 oktober 2009 eller ett förarbevis för terrängskoter som är utfärdat före 1 oktober 2009.

 

Du får även köra snöskoter om du har ett traktorkort eller körkort som är utfärdat första gången före 1 januari 2000.

 

Ett körkort (oavsett behörighet) eller traktorkort utfärdat från 1 januari 2000 ger rätt att köra snöskoter inom ramen för organiserad turistverksamhet (snöskotersafari).

 

Som utländsk förare från EES-länderna (EU, Norge, Island och Liechtenstein) har du rätt att köra snöskoter i Sverige om du har rätt till det i ditt hemland. Om du inte kan visa det eller om du kommer från ett land utom EES är den enda möjligheten att ingå i en grupp inom turistnäringen eller att du har ett svenskt förarbevis.

 

I Norge gäller följande: Från 1 juli 2006 ska man ha ett körkort i klass S för att få köra snöskoter. Minsta ålder är 16 år, men till dess att de fyller 18 år får de bara köra klass 1-snöskoter (en snöskoter där förhållandet mellan motoreffekt och vikt är högst 0,20 kW/kg). De som har körkort i klasserna A, A1, B, S och T som är från före 1 juli 2006 får fortsätta att köra snöskoter.

 

I Finland får en person som fyllt 15 år får köra snöskoter i terräng. Föraren måste ha ett körkort i minst klass T på officiella snöskoterleder, vid körning på väg eller när en väg korsas.

Var får du köra snöskoter?

Snöskoterkörning ingår inte i den svenska allemansrätten, så rätten att köra på annans mark är inte självklar. Det anses tillåtet att köra på väl snötäckt mark om man inte stör, förstör eller på annat sätt bryter mot lagen.

 

Det är dock förbjudet att passera annans mark om det uppstår skada och det är till exempel förbjudet att köra på skogs- och jordbruksmark, om det inte är uppenbart att det kan ske utan risk för skada på skog eller mark.

 

Var får du inte köra snöskoter?

  • Du får inte köra på barmark.
  • Generellt förbud gäller för körning på skogsplanteringar eller i ungskog som är lägre än två meter över snötäcket. Det är inte heller tillåtet att köra nära bostäder/bebyggelse. Förbud gäller även på snötäckt jordbruksmark om det inte är uppenbart att det kan ske utan skada på marken.
  • I fjällen finns ett antal så kallade regleringsområden och i en del av dessa får du bara köra på allmänna snöskoterleder. I andra regleringsområden gäller totalt snöskoterförbud för allmänheten.
  • Länsstyrelsen eller kommunen kan också utfärda förbud att köra snöskoter i andra områden av hänsyn till bland annat friluftsliv, rennäring, djurliv eller naturvård. Snöskoterkörning kan också regleras av kommuner genom lokala trafikföreskrifter.
  • Särskilda bestämmelser i nationalparker och naturreservat, och i vissa parker och reservat är det förbjudet att använda motordrivet fordon. I föreskrifterna för respektive skyddat område anges om snöskoteråkning är förbjuden.
  • Inom iordningställda, särskilt utmärkta campingplatser.
  • Inom iordningställda skidbackar, slalombackar och kälkbackar, elljusspår och skidspår som försetts med fast godkänd markering.

Körning på allmän väg

Det är inte tillåtet att köra snöskoter på allmän väg, utom när du ska korsa vägen (du kan få använda allmän väg om exempelvis isen över vattendrag inte är pålitlig). Där du måste köra snöskoter på väg är högsta tillåtna hastighet 20 km/tim.

 

När du passerar en väg ska alla passagerare (i pulka eller på skoter) kliva av skotern och gå över vägen.

Tänk på!

För att skoteråkandet ska vara trevligt för flera är det viktigt att du som skoterförare tar reda på vilka bestämmelser som gäller.


Titta gärna på filmen under Relaterad information!

Till filmen

Ta hänsyn till natur och miljö

– Det är absolut förbjudet att spåra, förfölja eller störa djur.

 

– Visa hänsyn till markägaren och andra som vistas i naturen, städa ordentligt efter dig.

 

– Elda med omdöme. Gamla torrträd och så kallade torrakor har en uppgift i naturen, skövla dem inte!

 

– Ta med soporna hem. Då är det trevligare för dig och andra att besöka platsen igen.

Begränsning av hastighet

70 km/h

70 km/tim

Generell hastighet. Men var uppmärksam – lokala, lägre begränsningar finns.

20 km/timär maxhastighet på allmän väg

20 km/tim

Maxhastighet på allmän väg.

Kontakta oss

Strömsund turism

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: