Till innehåll på sidan
Till huvudmenyn
Till undermeny

Google translate

X

Översätt sida

Använd Google Translate för att översätta webbplatsen. Strömsunds kommun tar inget ansvar för att översättningen blir korrekt.


Lyssna på sidan Lyssna

Taxa hushåll

Renhållningstaxan för permanent boende består av två delar, en grundavgift och en rörlig del där du betalar för varje gång ditt kärl töms.

Taxa normalvilla  

Kärlstorlek

Grundavgift/år

Rörlig del/tömning

190 liter

1 099 kr

56 kr

370 liter

1 200 kr

95 kr


I grundavgiften ingår ett sopkärl och kostnader för återvinningscentralerna (ÅVC), planering och kundservice. Det innebär att kommunens permanent boende kan lämna sitt sorterade farliga avfall och grovavfall (exempelvis TV, glödlampor, inredning, textilier, verktyg och målarfärg) utan kostnad på kommunens ÅVC.

 

I den rörliga delen betalar du för varje gång kommunen tömmer ditt kärl. Kostnaden per gång beror på vilken storlek du har på ditt kärl. Du kan välja på 190 liter eller 370 liter.

 

Taxa flerbostadshus

Kärlstorlek

Grundavgift/år *

Behållaravgift/år*

Rörlig del/tömning

190 liter

996 kr *

+ 88 kr*

56 kr

370 liter

996 kr *

+ 179 kr*

95 kr


* Flerbostadshus betalar en grundavgift för varje lägenhet (hushåll) samt behållaravgift för de antal kärl som huset har.

Taxan

Taxan är inklusive moms och indexuppräknad från 1 januari 2021.

Kontakta oss

AVA-enheten

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: