Till innehåll på sidan
Till huvudmenyn
Till undermeny
Lyssna på sidan Lyssna

Taxa företag, föreningar och organisa­tioner

Renhållningstaxan för företag, föreningar och organisationer består av tre delar: en grundavgift, en behållaravgift samt en rörlig del där ni betalar för varje gång ert kärl töms.

Taxa för kärlhämtning

Kärlstorlek

Grundavgift/år*

Behållaravgift/år

Rörlig del/tömning

190 liter

582 kr *

103 kr

66 kr

370 liter

582 kr*

209 kr

111 kr


 

*I grundavgiften ingår kostnader för information, planering, administration och fakturering. Här är grundavgiften lägre än hushållens eftersom ni måste betala en avgift för att lämna avfall på ÅVC. Ni betalar en grundavgift för varje hämtningsplats.

  

Behållaravgiften motsvarar de antal kärl som ni hyr. Ni kan välja mellan storlekarna 190 liter och 370 liter.

 

I den rörliga delen betalar ni för varje gång kommunen tömmer ert kärl. Kostnaden per gång beror på vilken storlek ni har på kärlet.

Taxan

Taxan är inklusive moms och indexuppräknad från 1 januari 2023.

Kontakta oss

AVA-enheten

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: