Till innehåll på sidan
Till huvudmenyn
Till undermeny
Lyssna på sidan Lyssna

Taxa fritidshus

Renhållningstaxan för fritidshus består av en grundavgift. Du kan sedan välja om du vill ha ett sopkärl eller köpa betalsopsäckar. Väljer du att ha ett sopkärl tillkommer en avgift för varje tömning.

Taxa för kärlhämtning, fritidshus

Kärlstorlek

Grundavgift/år

Rörlig avgift/tömning

190 liter

700 kr

66 kr

370 liter

821 kr

111 kr


 

I grundavgiften ingår ett sopkärl och kostnader för återvinningscentralerna (ÅVC), planering och kundservice. Det innebär att kommunens fritidshusägare kan lämna sitt sorterade farliga avfall och grovavfall (exempelvis TV, glödlampor, inredning, textilier, verktyg och målarfärg) utan kostnad på kommunens ÅVC:er.

 

Behöver du ett sopkärl vid ditt fritidshus, ska du anmäla det till kundtjänst. Kommunen tömmer ditt kärl vid ordinarie sophämtningstur om hämtningsstället ligger efter sopbilens ordinarie färdväg.

 

Vill du köpa en betalsopsäck vänder du dig till ett försäljningsställe. Du kan sedan lämna din betalsopsäck på samma ställe som du köpte den.

Taxan

Taxan är inklusive moms och indexuppräknad från 1 januari 2023.

Tänk på att:

  • Du får inte ta med dina hushållssopor till en annan kommun.
  • Du betalar en grundavgift för varje fastighet du har i kommunen.
  • Fritidshusägare betalar en lägre grundavgift än permanent boende.
  • Alla hushåll skapar avfall.

Kontakta oss

AVA-enheten

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: