Till innehåll på sidan
Till huvudmenyn
Till undermeny
Lyssna på sidan Lyssna

Taxa permanent boende

Renhållningstaxan för permanent boende består av två delar, en grundavgift och en rörlig del där du betalar för varje gång ditt kärl töms.

Taxa normalvilla  

Kärlstorlek

Grundavgift/år

Rörlig del/tömning

190 liter

1 282 kr

66 kr

370 liter

1 401 kr

111 kr


I grundavgiften ingår ett sopkärl och kostnader för återvinningscentralerna (ÅVC), planering och kundservice. Det innebär att kommunens permanent boende kan lämna sitt sorterade farliga avfall och grovavfall (exempelvis TV, glödlampor, inredning, textilier, verktyg och målarfärg) utan kostnad på kommunens ÅVC.

 

I den rörliga delen betalar du för varje gång kommunen tömmer ditt kärl. Kostnaden per gång beror på vilken storlek du har på ditt kärl. Du kan välja på 190 liter eller 370 liter.

 

Taxa flerbostadshus

Kärlstorlek

Grundavgift/år *

Behållaravgift/år*

Rörlig del/tömning

190 liter

1 163 kr *

+ 103 kr*

66 kr

370 liter

1 163 kr *

+ 209 kr*

111 kr


* Flerbostadshus betalar en grundavgift för varje lägenhet (hushåll) samt behållaravgift för de antal kärl som huset har.

Taxan

Taxan är inklusive moms och indexuppräknad från 1 januari 2023.

Kontakta oss

AVA-enheten

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: