På www.stromsund.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Google translate

X

Översätt sida

Använd Google Translate för att översätta webbplatsen. Strömsunds kommun tar inget ansvar för att översättningen blir korrekt.


| Press

Strömsundshjärtat

UPPTÄCK STRÖMSUND

INTILL – Projekt Innovativ turism i Lappland

De tre destinationsorganisationerna South Lapland (DSL), Gold of Lapland, Hemavan Tärnaby och har gått in i ett samverkansprojekt för att utveckla turismen i den geografiska regionen Malå, Norsjö, Lycksele, Storuman, Vilhelmina, Åsele, Dorotea och Strömsund.

Kommunerna, Region Västerbotten och två av destinationerna medfinansierar projektet. Strukturfondspartnerskapet för övre Norrland har beslutat att bevilja motsvarande 22 811 500 kronor till projekt INTILL. Totalbudgeten för hela projektet blir 45,6 miljoner.

Det här ska vi göra i INTILL

Varumärkeskännedom är en stor del i projektet och handlar om marknadsföring och försäljning mot internationella och nationella marknaden. Att synas på internationella marknader kräver resurser och samarbete för att locka gästen från till exempel Europa. Här kommer även utlandsfödda turistföretagare i regionen att involveras.

 

Att produkter och anläggningar klarar kraven från den internationella gästen är också en viktig framgångsfaktor. Destinationsorganisationerna ska tillsammans med företagen arbeta för att klara av en ökad internationalisering. Aktiviteten från turistbyrå till turistiska utvecklingscentra handlar om att bygga upp en organisation som har hand om gästen på plats. Lokala utvecklingscenter ska skapas som får en viktig roll kring samordning, specialkompetenser, lokala event och blir en del av den turistiska destinationen med lokal prägel och till exempel mobila enheter.

 

För att få en fortsatt positiv utveckling i destinationerna krävs det en utveckling för helheten. Destinationsorganisationerna ska fungera som den sammanhängande länken mellan företag, tillhandahålla gemensamma system samt skapa gemensamma verktyg och identifiera och arbeta med generella problem såsom korta säsonger/perioder med låg beläggningsgrad.


Klustersamverkan ska ge ökad samverkan mellan destinationerna, vi ska lära av varandra och av andra turistiska aktörer i regionen, länet, Sverige och grannländer. Hitta finansiella lösningar för framtiden för att kunna investera i turistiskt viktiga komponenter som höjer attraktiviteten.

 

Målet med projektet är att lyfta turismen i regionen mot ökad internationalisering och skapa konkurrenskraftiga destinationer och hög andel utländska besökare som gynnar näringslivets tillväxt.

 

Det innovativa i INTILL är

  • Tre konkurrerande destinationer i samverkan.
  • Näringslivets projekt.
  • Nytt att arbeta tillsammans i kluster och använda sig av högskola och universitet i hög grad.
  • Utlandsfödda företagare i regionen är en resurs och en möjlighet för ökad internationalisering.
  • Gemensam satsning på ökad internationalisering.

Projektorganisation

  • Styrgrupp med representanter från varje destination.
  • Projektägare är Visit Hemavan Tärnaby AB.
  • Övergripande funktioner: Projektkoordinator samt projektekonomi för hela projektet.
  • Destinationsfunktioner: Huvudprojektledare, projektledare, projektassistenter och ekonomifunktioner.

 

Kontaktpersoner:
INTILL övergripande projektkoordinator: Elisabet Jonsson tel. 0954-10468 eller elisabet.jonsson@hemavantarnaby.se

 

South Lapland:
Huvudprojektledare: Rasmus Westerberg, 070-218 68 77

e-post: rasmus.westerberg@southlapland.com

 

Hemavan Tärnaby:
Huvudprojektledare Sofi Marberg, 0954-104 65

e-post: sofi.marberg@hemavantarnaby.se


Marknadsföringsansvarig: Marianne Lindgren, 0954-104 69

e-post: marianne.lindgren@hemavantarnaby.se


Turistbyråansvarig: Inger Andersson, 0954-104 52

e-post: inger.andersson@hemavantarnaby.se

 

Gold of Lapland:
Huvudprojektledare Karin Fällman, 0918-331 10, 070-229 06 42

e-post: karin.fallman@goldoflapland.com


Huvudprojektledare Beatrice Bergqvist, 0918-331 11, 070-229 52 92,

e-post: beatrice.bergqvist@goldoflapland.com

Fakta

Projektperiod

1 juli 2015 till 30 juni 2018


Projektbudget

Totalt 45,6 miljoner kronor fördelat på 15,2 miljoner kronor per destination.


Målgrupp för projektet

Mikro- och småföretag i regionen som arbetar med turism.


Huvudprojektledare DSL
Rasmus Westerberg


Övergripande projektkoordinator
Elisabet Jonsson

SlutrapportPDF

Röster om INTILL

Per Mellström, South Lapland

"Vi tänker skapa ett turistiskt utvecklingscenter i de kommuner som är med i projektet och det kan verkligen bli en motor för lokal turistutveckling, värdskap och produktutveckling. Nu får vi resurser att nå fram på alla nivåer i det arbete vi så envist lagt grunden till. Vi är enade inom destinationen och med denna samverkan över fjäll och dalar så är vår kraft enorm, vi är inte längre en underdog, nu jäklar".

 

Elisabet Jonsson, Visit Hemavan Tärnaby

”Hemavan Tärnaby ser arbetet mot ökad internationalisering som ett nästa steg i destinationens arbete för ökad lönsamhet för företagen. Dessutom är vi övertygade om att samverkan mellan destinationerna kommer att ge oss tyngd och bättre chanser att locka besökare till vår region”

 

Karin Fällman, Gold of Lapland

”De lyckade erfarenheter som Gold of Lapland gjort kring exportsatsningen på Nederländerna tar vi med oss i INTILL-projektet, här ser jag stor potential att öka de utländska gästerna och bygga mycket ny kunskap."

 

Beatrice Bergqvist, Gold of Lapland

”Turistbyråutvecklingen tycker jag är spännande"

Kontakta oss

Strömsund turism

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: 2 oktober 2019