| Press

Strömsundshjärtat


VISIT STRÖMSUND


Lyssna på sidan Lyssna

Toppkortet 2024, kort information om topparna

i norra Frostviken • Område: Frostviken

Kategori: Vandring

Här hittar du den kortfattande informationen om de olika topparna som ingår i Toppkortet 2024. Mer information hittar du på den tryckta folder som finns att hämta på de utvalda platserna där du hämtar tävlingsinformationen.

 • Tjaallinge, vår nordligaste topp i år, ligger i Västerbotten och ingår i Stekenjokkplatån (jokk är samiska och betyder vattendrag).
  Tjaalinge ligger efter Vildmarksvägen. Parkera på den stora parkeringen vid Stekenjokks gamla gruvplats. Startkrysset är placerat på andra sidan vägen strax norrut.
  Längd: 5-6 km lättgången fjällterräng, mestadels efter gammal vandringsled. OBS! Två vadställen.
  Stämpel: Finns på krysset i det fina toppröset.
  Höjd: 1 122 möh.
  Svårighet: Lätt vandring på kalfjället.
 • Raavre ligger i södra delen av naturreservatet Skåarnja i norra
  Strömsunds kommun, en yta på 366 km², som sträcker sig från Leipikvattnet i söder, norska gränsen i väster, västerbottengränsen i norr och Sannaren i öster.
  Parkering och startplats: Parkeringsfickan skyltad Raavre. Startar antingen här eller några hundra meter norrut, där du går mera rakt mot toppen österut.
  Längd: 1-2 km. beroende på vägval.
  Stämpel: Finns på det blå toppkrysset.
  Höjd: 932 möh.
  Svårighet: Lätt vandring i fjällterräng,
  mestadels kalfjäll. Barnvänligt
 • Brakkfjället. Årets utmanare – karta och kompass ett måste! Brakkfjället ligger mellan Jormvattnet och Stora Blåsjön.
  Startplats och parkering: Parkeringsplats Blåsjöfjället, belägen efter väg 819 mellan Jormvattnet och Stora Blåsjön. Startplatsen, markerad med ett blått kryss, är fäst på en barack på parkeringsplatsen.
  Längd: Vandringen upp till toppen från startpunkten är ca 9 km lång.
  Stämpel: Finns tillsammans med det blå toppkrysset, placerad uppe på toppen intill några stenar som utgör ett litet toppröse.
  Höjd: 1 032 möh.
 • Storlidfjället/Storplutten. Denna vandring sker i huvudsak i fjällterräng och med utsikt över våra vackra fjäll Raudekfjället, Raudekklumpen och Jormlifjället som ligger vid norska gränsen. Målet förvandringen ligger i Blåsjöfjälls naturreservat.
  Startplats och parkering: Parkeringsplats finns vid ände av väg 823 i Jormlien.Startplatsen, markerad med ett blått kryss, är fäst på baracken Skoterinfo checkpoint på parkeringsplatsen.
  Längd: Vandringen från startpunkten upp till rastskyddet vid Storplutten är ca 4 km lång.
  Stämpel: Finns, tillsammans med det blå toppkrysset, placerad på rastskyddet vid Storplutten. Rastskyddet ligger på höjden 728 möh.
  Höjd: 750 möh..
  Svårighet: Medel.
 • Lillmunsfjället ligger nordväst om Munsfjället söder om Gäddede och Häggnäset. Lillmunsfjället ingår i renbeteslandet för Jijnjevaerie Sameby i Hotagsfjällen.
  Startplats och parkering: 1 km från Häggnäset tar du skogsbilvägen upp till Fallhöjden. Fortsätt ca 200 till 300 meter så ser du det blå ledkrysset som markerar startpunkten. Parkera efter vägen där det är lämpligt. Det bedrivs skogsavverk-ning i området, så var beredd på att det kan förekomma tung trafik.
  Längd: 5 km.
  Stämpel: Ligger vid det lilla röset på
  toppen.
  Höjd: 867 möh.
  Svårighet: Lätt till medel, barnvänligt.


Välkomna!

Övrig information

Kontaktinformation/bokning

Webb: www.jormvattnetsif.se och Facebooksidan Jormvattnets IF.


 


Kontakta oss

Senast ändrad/granskad: