Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad:

Föreningar: Sök bidrag till gratis höstlovsaktiviteter

Nu finns möjlighet för föreningar att söka bidrag till gratis höstlovsaktiviteter. Detta tack vare ett bidrag från Länsförsäkringar Jämtland som kommunen ska fördela till aktiviteter för barn och unga i grundskola och gymnasium. Ansökan öppnar 1 augusti.

Bidraget ska gå till aktiviteter under höstlovet vecka 44, den 28 oktober till 3 november 2024. Höstlovsaktiviteterna ska vara kostnadsfria och rikta sig till barn och unga i grundskola och gymnasium.


Aktiviteterna kan vara inom fysisk aktivitet, kultur, friluftsliv eller liknande. Vi marknadsför aktiviteterna som ett samarbete mellan föreningen, kommunen och Länsförsäkringar.

Ansökan öppen 1 augusti–15 september

 • Webbformulär för ansökan kommer att ligga längst ned på denna sida från och med 1 augusti.

Bidraget betalas ut så snart alla medverkande föreningar besvarat den enkät som går ut via mejl den 4 november.

Föreningar kan söka bidrag för:

 • Inköp av material för att genomföra avsedd aktivitet.
 • Arvode till aktivitetsledare.
 • Driftkostnader och lokalhyra de dagar aktiviteten sker.
 • Miljöbränsle och hyra av exempelvis buss för att kunna hämta upp de som inte själva kan ta sig till aktiviteten.

Arrangerande föreningars åtaganden

Föreningar eller organisationer ska ha en uttalad värdegrund eller motsvarande som går i linje med ”Schysst och hållbar vardag”.


Det innebär att föreningen:

 • Är öppen och tillgänglig för alla.
 • Arbetar aktivt mot alla former av diskriminering, utanförskap, mobbning och sexuella trakasserier.
 • Arbetar aktivt med att motverka all sorts användning av alkohol, narkotika/nikotin, dopning/droger, tobak och spel.
 • Anordnar aktiviteter som har så liten påverkan på miljön som möjligt. Minst genom att inte använda engångsartiklar i plast, ha tillgång till källsortering av avfall, undvika personliga namntryck på barns klubbkläder samt göra klimatmedvetna val av transporter.
 • Säkerställer att utdrag ur brottsregistret registreras och är godkända för samtliga ungdomsledare

Idrottsföreningar ska följa:

 • Svenska Riksidrottsförbundets, samt specialförbunds, riktlinjer kring barn och ungdomsidrott samt Riksidrottsförbundets policy mot sexuella övergrepp inom idrotten.

Redovisa aktiviteten senast 4 november

När aktiviteten är avslutad ska de föreningar som fått bidrag redovisa aktiviteten till oss via mejl till kommunens ungdoms- och fritidskonsulent, se uppgift i Kontakta oss-rutan.

 

Redovisa följande:

 • Vilka aktiviteter ni genomfört och kostnaden för dem.
 • Hur många flickor och pojkar som deltagit.

Välkommen med ansökan från 1 augusti!

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: