Lyssna på sidan Lyssna

Folkomröstning genom folkinitiativ

Folkinitiativ innebär att det finns en möjlighet för dig som bor i kommunen att föreslå en rådgivande folkomröstning om en viss fråga eller förslag som rör kommunens verksamhet. För att det ska bli en folkomröstning krävs stöd från minst tio procent av de röstberättigade kommuninvånarna.

Dessa personer behöver skriva på ett formulär med ditt eller ert förslag inom sex månader från det att förslaget registrerats och diarieförts hos kommunen.

 

Ett giltigt folkinitiativ tas sedan upp i kommunfullmäktige. Ledamöterna beslutar om när en rådgivande folkomröstning ska hållas och vilka svarsalternativ som ska stå på röstsedeln. Om däremot minst 2/3 av ledarmötena i fullmäktige avslår folkinitiativet blir det ingen folkomröstning i frågan.

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: