Lyssna på sidan Lyssna

Detaljplan: Samråd för Hammerdal 3:62 och 3:66

Ett förslag till detaljplan har upprättats. Syftet med detaljplanen är att genom lantmäteriförrättning skapa förutsättningar för återskapande av ”Änge gård”, som det såg ut innan området planlades.

Härmed ges du möjlighet att lämna synpunkter till planförslaget. All information finns att ladda ner under relaterad information nedan.

Lämna dina synpunkter senast 19 april

Den som har synpunkter på detaljplanen kan framföra dessa skriftligen till Strömsunds kommun, Miljö- och byggavdelningen, Box 500, 833 24 Strömsund eller mejla till plan(a)stromsund.se senast den 19 april.

Kontakta oss

Miljö- och byggavdelningen

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: