Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad:

Lämna din restaurangrapport senast 1 mars

Den som har ett stadigvarande serveringstillstånd ska lämna in en restaurangrapport varje år. Det ska du göra senast den 1 mars via Folkhälsomyndighetens e-tjänst.

I restaurangrapporten ska du redovisa omsättning, normalpriser för varje typ av alkoholdryck och alkoholdrycksliknande preparat samt inköp. Uppgifterna ligger till grund för den årliga tillsynsavgiften för serveringstillståndet, men används också för uppföljning och statistik.

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: