Lyssna på sidan Lyssna

Personal Fyrås förskola

Mejl till personalen

Om du vill kontakta personalen på förskolan via mejl är adressen: fornamn.efternamn@stromsund.se men utan å, ä, ö och accenter. Ersätt alla mellanslag med en punkt.

Personalen på Fyrås förskola

Namn

Titel

Kristina Persson

Förskollärare

Hanna Lindgren

Barnskötare

Monika Stephan

Barnskötare

Kontakta oss

Fyrås förskola

Fyrås 565

833 48 Hammerdal

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: