Till innehåll på sidan
Till huvudmenyn
Till undermeny
Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad:

Har din förening fått driftbidrag för samlingslokaler?

På grund av höga elkostnader har driftbidraget för samlingslokaler betalats ut i förskott. Har din förening fått bidraget utbetalt behöver du ändå skicka in de underlag som normalt bifogas till ansökan. Skicka in detta till teknik- och serviceförvaltningen innan den 1 april.

Kommunstyrelsen har beslutat att de föreningar som fick driftbidrag för samlingslokaler 2022 får samma belopp i driftbidrag även i år. På grund av höga elkostnader betalades bidraget ut redan i januari.


Trots att bidraget redan är utbetalt behöver teknik- och serviceförvaltningen få in de underlag som vanligtvis skickas in i samband med ansökan om driftbidrag till samlinglokaler. Adressen hittar du i rutan Kontakta oss.

Har din förening fått driftbidraget utbetalt ska du skicka in följande underlag innan 1 april:

  • Årsmötesprotokoll 2023
  • Verksamhetsberättelse 2022
  • Ekonomisk redovisning 2022
  • Revisionsberättelse 2022

Läs mer om driftbidrag för samlingslokaler

Kontakta oss

Teknik- och serviceförvaltningen

Box 500

833 24 Strömsund

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: