Till innehåll på sidan
Till huvudmenyn
Till undermeny

Google translate

X

Översätt sida

Använd Google Translate för att översätta webbplatsen. Strömsunds kommun tar inget ansvar för att översättningen blir korrekt.


Lyssna på sidan Lyssna
Barn som målar

Bikupans fritidshem

Bikupan är ett fristående fritidshem, nära Bredgårdsskolan i Strömsund. På Bikupan går barn i olika åldrar, från förskoleklass till årskurs 4.

Morgonfritids

Vi öppnar klockan 6.15 och har då gemensamt morgonfritids med på avdelningen Idet på Bredgårds fritidshem. Varje morgon arbetar pedagoger från både Bredgård och Bikupan. Efter lite lugnare aktiviteter, som att läsa, spela spel, måla och leka serveras frukost i matsalen klockan 7.30. Därefter klär alla barn på sig för att vara ute fram till att skolan börjar.

 

Eleverna i förskoleklassen på Bikupan går dit tillsammans med en pedagog. När det är skollov är vi vanligtvis på Bikupan redan från morgonen.

Efter skoldagens slut

När skolan är slut samlar vi eleverna och resonerar om hur eftermiddagen på fritids ska se ut. De har möjlighet att komma med förslag och göra olika val.

 

Vi arbetar med:

  • Språk och kommunikation – bland annat genom att samtala, träna på att föra fram åsikter samt skriva och läsa berättelser.
  • Skapande och estetiska uttrycksformer – bland annat genom att prova olika tekniker och material för att uttrycka sig. Vi använder exempelvis digitala verktyg till det.
  • Natur och samhälle. Barnen får träna på att hitta, att orientera sig i närmiljön och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt. De arbetar också med att bygga och konstruera med hjälp av olika material, redskap och tekniker.
  • Vi arbetar med att eleverna ska förstå demokratiska värderingar och principer i bekanta sammanhang och varför olika regler behövs.
  • Lekar, fysiska aktiviteter och utevistels. Eleverna får bland annat träna på att initiera, organisera och delta i olika typer av lekar. De får prova olika fysiska aktiviteter, både ute och inne samt i olika väder. Eleverna får också möjlighet att vistas i naturen och där vara med om olika saker.

Lov

Under skolloven arbetar vi med samma innehåll som på eftermiddagarna. Det blir högre prioritet på att göra olika utflykter, då vi har hela dagarna till vårt förfogande. Då blir det naturligt att mer ingående arbeta med säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer samt rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.

 

Kontakta oss

Bikupans fritidshem

Verkstadsgatan 34

833 32 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: