Till innehåll på sidan
Till huvudmenyn
Till undermeny
Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad:

Informationskampanj ska motverka sexköp

Den som köper sex begår ett brott och kan dömas för det. 9,4 procent av Sveriges manliga befolkning har någon gång köpt sex. Ofta är det män med vanliga jobb, familjer, vänner och umgängeskretsar.

Till och med februari 2023 pågår en kampanj mot sexköp som drivs av länsstyrelserna i Jämtland och Västernorrland tillsammans med Polisen. Syftet är att motverka efterfrågan på köp av sexuella tjänster och öka medvetenheten om prostitution och människohandel för sexuella ändamål.

Drygt nio procent har köpt sex

9,4 procent av Sveriges manliga befolkning har någon gång köpt sex. Det är främst killar och män som köper sexuella tjänster. Många av sexköparna är gifta eller lever i parrelationer och har barn. Det är män med vanliga jobb, familjer, vänner och umgängeskretsar som bidrar till människohandel genom att köpa sex. Det är alltid den som utnyttjas i sexhandeln som betalar det högsta priset. Ett pris som innebär fysiskt och psykiskt våld, drogmissbruk, psykisk ohälsa- och utanförskap. Den som köper sex begår ett brott och kan dömas för det.

Ett brott mot de mänskliga rättigheterna

Att köpa sex är ett allvarligt brott mot de mänskliga rättigheterna. Det är en kränkning av den enskildes rätt att få bestämma över sitt liv och sin kropp, samt ett hinder för social jämlikhet och jämställdhet mellan könen.

 

Oavsett vem du är som sexköpare, bidrar du till en sexhandel med fysiskt och psykiskt våld, drogmissbruk, psykisk ohälsa och utanförskap.

Hjälp för dig som är utsatt, eller misstänker att någon blir utsatt

  • Polisen – Kontakta polisen om du misstänker att någon är utsatt för prostitution och människohandel 114 14.
  • Kvinnofridslinjen – Nationell stödtelefon för dig som utsatts för våld och hot 020-50 50 50.
  • PrevenTell – Nationell hjälplinje för dig som upplever oönskad sexualitet 020-66 77 88.

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: