Till innehåll på sidan
Till huvudmenyn
Till undermeny
Lyssna på sidan Lyssna
Snösläde fylld med snö

Publicerad:

Att tänka på när vintern är här!

När vi nu går mot vinter och snö vill passa på att informera om vår snöröjning och halkbekämpning samt vilket ansvar du har som fastighetsinnehavare. Målet är att vi ska ha en trygg och säker trafikmiljö.

Snöröjning

Kommunens ansvar

Kommunen ansvarar för snöröjning av gator som vi prioriterar enligt följande:

 • Gång- och cykelvägar samt busshållplatser
 • Huvudgator
 • Bostadsgator

Vi skottar inga infarter vid plogning.

Isrivning

När gatan blivit ojämn och spårig på grund av packad snö isriver kommunen gatorna. Då skottar vi även infarterna.

Fastighetsinnehavarens ansvar

 • Klippa bort grenar som är i vägen.
 • Ta bort träd och buskar som skymmer sikten.
 • Avlägsna snö och is från gångbanan utanför sin fastighet. Fastighetsinnehavares skyldighet enligt lag 1998:814.
 • Lägg inte ut snö från tomt, gårdsinfarter eller liknande på gatumark eller annan allmän plats. Tänk på hur dina grannar drabbas av ditt sätt att skotta snö! Fastighetsinnehavaren ska själv transportera bort snö från sin tomt.
 • Parkera din bil så att plogning kan ske så smidigt som möjligt. Beroende på väderläget kan plogning ske när som helst under dygnet.

Sandning

Kommunens ansvar

När det är risk för halka sandar kommunen i följande ordning:

 • Gångvägar från kommunal gata
 • Till ytor för tillträde till kommunala parkeringsplatser
 • Bostadsgator

Fastighetsinnehavarens ansvar

 • Sanda gångbanan utanför sin fastighet.

Behöver du sand för sandning av gångbanan utanför din fastighet?

Här hittar du information om vart du kan hämta sand

Skador

Kommunens ansvar

 • Ersätta skador som har inträffat vid snöröjning. Kontakta kundtjänst och berätta vad som hänt.

Fastighetsinnehavarens ansvar:

 • Eliminera skaderisken genom att placera brevlådor och sopkärl inne på tomten samt markera staket och häckar med käppar i tomtgräns. Vi ersätter inte skador på felplacerade brevlådor och sopkärl.

Bra att tänka på

Kommunens personal tillsammans med våra entreprenörer måste ibland arbeta under svåra väderförhållanden med sena kvällar och tidiga morgnar.

 

Genom att var och en tar sitt ansvar kan vi tillsammans underlätta deras arbete!

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: