Till innehåll på sidan
Till huvudmenyn
Till undermeny
Lyssna på sidan Lyssna

Tvångsomhändertagande

Socialtjänstens ansvar att motverka missbruk innebär också en skyldighet att hantera tvångslagstiftning enligt lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, LVM. Ett omhändertagande syftar till att avbryta ett livshotande missbruk och motivera till behandling under frivilliga former.

I första hand försöker socialtjänsten med frivilliga insatser, men om det inte är möjligt kan handläggarna besluta att inleda en utredning enligt LVM. Om socialtjänsten under utredningen kan fastställa behovet av vård enligt LVM skickar de en begäran till förvaltningsrätten. Med socialtjänstens handläggare menas i vår kommun socialsekreterare inom individ- och familjeomsorgen. Det är sedan förvaltningsrätten som tar beslutet om tvångsvård.

Avgiftning och vård

LVM-vården inleds ofta med en avgiftning innan själva behandlingen på en institution börjar. Under vårdtiden utreds personens behov och problem. Utredningen ligger sedan till grund för en individuell plan. Så snart det är möjligt ska behandlingen övergå i frivillig form. 

Kontakta oss

Vuxenenheten och Öppenvården

Storgatan 4

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: