På www.stromsund.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Google translate

X

Översätt sida

Använd Google Translate för att översätta webbplatsen. Strömsunds kommun tar inget ansvar för att översättningen blir korrekt.


Missbruk/beroende vuxna

Du som känner att du vill ha hjälp eller stöd för att ta dig ur ett missbruk eller behöver någon annan form av socialt stöd kan kontakta vuxenenheten. De stödinsatser som du kan ansöka om är tidsbegränsade och du avgör själv om du vill ansöka.

Även du som känner dig orolig för någon närstående kan få råd och stöd om hur du ska hantera situationen och få information om vilka stödinsatser som du och din närstående kan få.

Det finns olika behandlingsalternativ

Efter kontakt med en socialsekreterare gör vuxenenheten en utredning där ni tillsammans kartlägger vilken eller vilka stödinsatser som är lämpligast i ditt fall.

 

En del i kartläggningen är en strukturerad intervju, ASI, där du får svara på frågor om dina alkohol- och drogvanor, din hälsa, utbildning, arbete och familj.

En del av socialsekreterarens arbete består av att motivera dig att förändra dina alkohol- och drogvanor.

 

Utgångspunkten är att alla vård- och behandlingsinsatser är frivilliga och sker i samråd med dig.

Vad kan jag få för hjälp?

Stödinsatser och behandling beviljas enligt socialtjänstlagen (2001:453). Utifrån ASI-intervjun upprättar du och din socialsekreterare en genomförandeplan tillsammans. Stödinsatser man kan ansöka om är exempelvis kontaktperson, boendestöd, familjehem för vuxna eller behandlingshem.

Rep

När inget annat hjälper

Om socialsekreteraren bedömer att missbruket är livshotande och personen det gäller inte är motiverad till vård på frivillig grund, kan ett tvångsomhändertagande enligt lagen (1988:870) om vård av missbrukare bli aktuellt.

Information om tvångsomhändertagande

Kontakta oss

Vuxenenheten

Verkstadsgatan 41, Strömsund (huvudingång Norrgård, en trappa upp)

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: 18 juni 2019