På www.stromsund.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Google translate

X

Översätt sida

Använd Google Translate för att översätta webbplatsen. Strömsunds kommun tar inget ansvar för att översättningen blir korrekt.


Flicka på äng i solnedgång.

Årets folkhälsoinsats

Folkhälsorådet uppmärksammar årligen någon som på ett föredömligt och aktivt sätt har tagit initiativ till åtgärder som positivt påverkar folkhälsan inom Strömsunds kommun.

Kommunen vill genom utmärkelsen uppmärksamma och uppmuntra insatser inom området folkhälsa utifrån folkhälsoprogrammets utvecklingsområden.

Årets folkhälsoinsats 2017

För första gången får två personer dela på priset Årets folkhälsoinsats. 2017 går det till både Ellinor Lindman, Björkvattnet och Ida Sundin, Backe.

Ellinor Lindman, Björkvattnet

Motivering: Ellinor Lindman har på ett föredömligt sätt tagit initiativ till åtgärder som främjar folkhälsa, social samvaro, välbefinnande och mångfald ur flera perspektiv. 

Genom sitt stora engagemang och sin drivkraft anordnar och genomför Ellinor olika hälsofrämjande aktiviteter för Frostviksborna, där alla är inkluderade och välkomna på samma villkor. Aktivitetsvecka för barn och unga under sommaren, lekar, motion, volleyboll, dagstur till Brännklumpen och korusträffar är några exempel på aktiviteter. 

Hon ger av sig själv utan vinning och är en stor inspirationskälla för befolkningen i Frostviken.

Ida Sundin, Backe

Motivering: Ida Sundin har på ett föredömligt sätt tagit initiativ till åtgärder som främjar folkhälsa, social samvaro, välbefinnande och mångfald ur flera perspektiv. Ida brinner för barns och ungdomars rörelseglädje. Genom sitt stora engagemang och sin drivkraft har Backe IF:s ungdomsverksamhet utökats. 

Alla är inkluderade och välkomna på samma villkor. Aktiviteter genomförs under alla årstider. Några exempel är skidträning för barn och ungdomar vintertid, fotbollsträning och löpning under sommaren samt deltagande i tävlingar. På eget initiativ har Ida arrangerat löptävlingen Silsjönäs Run Challenge för främjande av hälsa och välbefinnande.

Läs pressmeddelandet

Tidigare pristagare

2016 Dans för alla

Motivering: Den ideella verksamheten ”Dans för alla” har på ett föredömligt sätt tagit initiativ till och i samverkan med andra genomfört åtgärder som främjar folkhälsan ur flera aspekter. ”Dans för alla” bidrar till att människor med olika kulturell bakgrund i varierande ålder möts i en aktivitet där alla får vara med på samma villkor. 

Att dansa tillsammans ger gemensamma upplevelser, skratt, samtal, social samvaro, känsla av tillhörighet, fysisk aktivitet, byggande av nätverk och en möjlighet att lära av varandra.

2015 PRO Strömsund

Motivering: PRO i Strömsund har genom sitt friskvårdsarbete bidragit till att främja folkhälsan genom att skapa möjligheter för föreningens medlemmar att få umgås och komma ut i naturen, få frisk luft och få möjligheter att röra på sig efter sin förmåga.

Under ledning av föreningens friskvårdsansvarige, Harald Eriksson, har olika utflykter planerats och genomförts för bland annat skoteråkning, isfiske och bärplockning. Att medlemmarna fått hem nyttiga bär att äta är ytterligare ett bidrag för att främja deras hälsa.

2014 Backe IF

Motivering: Backe IF tilldelas utmärkelsen Årets Folkhälsoinsats 2014 för sitt arbete med att, i samverkan med andra, få till stånd ett utegym. 

Det utegym som skapats i Backe ligger helt i linje med Strömsunds kommuns folkhälsoprogram och inriktningsmålet ”Främja fysisk aktivitet”. Gymmet är lättillgängligt både för allmänheten och för skolans elever. Placeringen i anslutning till befintlig hälsostig på Stenhammarens natursköna friluftsområde ökar ytterligare förutsättningarna för att det ska inspirera till olika former av fysisk aktivitet.

Backe IF och deras utegym är en fantastisk förebild såväl i vår kommun som i övriga landet.

Fakta

Följander kriterier gäller

  • Delas ut till anställda, offentliga verksamheter, organisationer eller föreningar som på ett föredömligt och aktivt sätt har tagit initiativ till åtgärder som positivt påverkar folkhälsan inom Strömsunds kommun.
  • Med insatser för en bättre folkhälsa menas insatser som främjar hälsa och förebygger ohälsa. Insatserna ska bidra till ett socialt, fysiskt och psykiskt välbefinnande samt öka den jämlika hälsan mellan olika grupper i samhället.
  • Utmärkelsen består av ett diplom samt en summa på 4.000 kronor att användas för hälsofrämjande insatser som till exempel olika behandlingar, friskvårdsaktiviteter eller kulturella upplevelser.  

Med förslag/ansökan ska du skicka med en kort beskrivning av genomfört arbete samt hur det har bidragit till en bättre folkhälsa utifrån folkhälsoprogrammets utvecklingsområden.

Förslag/ansökan ska i första hand avse insatser som genomförts under närmast föregående kalenderår. 

 

Ansökan 1 april varje år

Sista dag för ansökan är 1 april varje år.

Kontakta oss

Folkhälsorådet

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

  • Åsa Engman
    Verksamhetschef Hälso- och sjukvård
    0670-162 89

Senast ändrad/granskad: 8 december 2017