Lyssna på sidan Lyssna
Matta med uppvikt kant och tre röda koner som varnar.

De vanligaste olyckorna sker närmare än du tror, en mattkant kan till exempel göra att du snubblar.

Publicerad:

Fysisk aktivitet förebygger fallskador

Under vecka 40 är vi med i den nationella kampanjen Balansera mera. Målet med den är att förebygga fallolyckor bland äldre i Strömsunds kommun.

Strömsunds kommun har arbetat framgångsrikt med att minska fall bland äldre som har insatser inom äldreomsorgen. Under årets kampanjvecka riktas fokus mer på samverkan med pensionärsorganisationerna. Rehabenheten kommunrehab besöker under några veckor pensionärsorganisationerna och informerar om fallförebyggande åtgärder samt instruerar i träningsprogram för att öka balans och styrka.

Tips på vad du kan göra

Varje år faller cirka 100 000 personer så illa att de behöver läggas in på sjukhus för vård. Sju av tio som faller är 65 år eller äldre. Med förebyggande insatser kan du förhindra att en fallolycka drabbar dig.

Några enkla tips för att undvika fallolyckor

  • Mat: Ät näringsriktigt och behåll din balans.
  • Motion: Träna balans och styrka och håll dig på benen.
  • Medicin: Ha kunskap om dina mediciner och minska risken för fall.

Det är aldrig för sent att börja träna!

Forskning visar att regelbunden balans- och styrketräning har stor betydelse för att minska risken för fall och fallskador. Både balans- och styrketräning ger god effekt även bland äldre. Det är alltså aldrig för sent att börja träna! Bra aktiviteter är promenader, att gå i trappor, gympa och dansa.

Grön logga Balansera mera.
Bild på broschyr

Ta del av informationsmaterial

På Socialstyrelsens webbplats finns informationsmaterial för att förhindra fallolyckor.

Till informationsmaterial Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: