Till innehåll på sidan
Till huvudmenyn
Till undermeny
Lyssna på sidan Lyssna
Frö som växer upp. 

Föräldraskap

Att bli förälder innebär ofta förväntan, lycka och glädje. Det kan också finnas oro och många frågor. Ibland blir det konflikter. Alla föräldrar vill att deras barn ska få en bra uppväxt. Ibland inträffar ändå saker som det kan vara svårt att lösa på egen hand. Här kan du läsa om vilken stöd och hjälp som finns.

Faderskap, föräldraskap

För ett nyfött barn vars föräldrar inte är gifta måste faderskapet fastställas. Om föräldrarna är sammanboende vid barnets födelse godkänns faderskapet genom en skriftlig bekräftelse. Bekräftelsen ska vara bevittnad av två personer. 

Föräldrakraft

Föräldrakraft innebär att alla föräldrar erbjuds en serie informations-, diskussions- och utbildningsträffar från det allra först mötet med mödravårdscentralen tills dess att flickan eller pojken fyller 18 år. Målet är att växa, med barnet, som förälder.

Familjecentralen

Arbetar för att främja flickors och pojkar hälsa genom att erbjuda föräldrar stöd i föräldrarollen och barns rätt till positiv utveckling. Här finns även mödravårds- och barnavårdscentralen. Familjecentralen finns på Lagmansgatan 60 i Strömsund.

Barn och skilsmässor

När föräldrar bestämt sig för att skilja sig eller separera, behöver de ibland hjälp att komma överens i frågor som rör barnen. Hur ofta barnet ska vara hos mamma respektive hos pappa och vem ska ha vårdnaden om barnet är några av de frågeställningar som föräldrar ibland behöver hjälp med.

Barn som far illa

Det kan vara svårt att bära på en misstanke eller ha sett eller hört något som tyder på att ett barn behandlas illa. Många väljer att blunda eller bortförklara tecknen.

Kontakta oss

Individ- och familjeomsorg

Storgatan 4

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: