På www.stromsund.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Google translate

X

Översätt sida

Använd Google Translate för att översätta webbplatsen. Strömsunds kommun tar inget ansvar för att översättningen blir korrekt.


Omslagsbild: Våld i nära relationer

Våld i nära relationer

Om du är utsatt för hot och våld av någon person som du lever med eller av en annan person som står dig nära, kan du få stöd och hjälp av socialtjänsten. Om du har barn ska de få stöd för egen del.

Med våld i nära relation menas att våldsutövaren är någon som du har eller har haft ett förhållande med eller som du på annat sätt har en nära relation med. Det kan vara en pojkvän eller flickvän, make eller maka, registrerad partner, sambo, särbo, barn eller barnbarn. Det kan också vara fråga om hedersrelaterat våld. Det är inte ovanligt att även äldre personer eller personer med funktionsnedsättning utsätts för våld i nära relationer.

Våldet går inte i pensionPDF

Vad menas med våld?

Med våld menas en handling som smärtar, skrämmer eller kränker och på så sätt får en annan person att göra något mot sin vilja eller att bli passiv. Det vanligaste våldet är mäns våld mot kvinnor, men det kan även vara syskon eller släktingar som utövar våldet.

Akuta ärenden socialtjänst, dagtid

Här finns telefonnummer som du kan ringa till om du upplever att du eller någon annan inte mår bra och behöver akut hjälp. Behöver du hjälp av till exempel polis, ambulans eller räddningstjänst, ring 112 för att komma till SOS Alarm. Hit ringer du i akuta ärenden för att nå socialtjänsten under dagtid varje vardag. Du får prata med en socialsekreterare som har tystnadsplikt. 

Helgfria vardagar klockan 8.00–12.00, 13.00–15.00

Ring 0670-163 20 till expedition individ- och familjeomsorg.

Helgfria vardagar klockan 15.00–16.00.

Ring 0670-161 00 till kommunens växel.

Social beredskap, utanför kontorstid

Social beredskap är till för akuta ärenden utanför kontorstid som inte kan vänta till nästa vardag. Exempel på brådskande ärenden är om flickor eller pojkar far illa och troligen behöver akuta insatser från socialtjänsten. Det kan också handla om kvinnor eller män i missbruk eller våld i nära relationer.


Polisen, 114 14

SOS Alarm, 112

Centrum mot våld

Centrum mot våld arbetar på olika sätt mot våld i nära relationer i Jämtlands län. Här kan du som bor i länet få råd och stöd, om du är eller varit utsatt för våld. Barn och unga som upplever eller har upplevt våld får särskilt stöd och personer som utövar eller har utövat våld kan få behandling. Centrum mot våld finansieras och arbetar på uppdrag av alla kommuner i Jämtlands län.

Besöksadress: Kyrkgatan 43 B, Östersund

Telefonnummer till stöd utanför kommunen

Namn

Telefonnummer

Centrum mot  våld, Östersund

0200-120 145 Gratis nummer för våldsutsatta. Måndagar-fredagar mellan 8-17 personal vid CMV om det finns möjlighet, annars går det bra att läsa in ett meddelande på röstbrevlådan

063-14 46 37 Samtal för våldsutsatta 

 

BRIS

116 111

BRIS vuxentelefon

0771-50 50 50

Brottsofferjouren

0200-21 20 19

Kvinnojouren

063-13 25 00


Våld i olika former – några exempel

Fysiskt våld

Varje form av oönskad fysisk beröring och fysisk handling som skadar och orsakar fysisk smärta. Örfilar, knytnävsslag, sparkar och stryptag. Förövaren biter, river, drar i håret, bränner, skakar eller knuffar den närstående.

Känslomässiga övergrepp eller psykiskt våld

Hot, tvång, trakasserier, glåpord och förlöjliganden. Kontroll och social isolering. Direkt hot om fysiskt våld och våldsamma konsekvenser och indirekt hot om till exempel självmord eller hot riktat mot annan närstående, husdjur eller egendom. Barn som bevittnat våld har upplevt våld.

Sexuellt våld

När någon blir tvingad att delta i eller se på sexuella handlingar mot sin vilja. Sexuellt våld är de handlingar som uppfattas av den närstående som sexuellt kränkande.

Ekonomiskt våld

Förövaren kan ta kontroll över ekonomin och vägra den närstående insyn. Stöld av pengar eller egendom. Den närstående tvingas skriva på papper eller blir utsatt för ekonomisk utpressning.

Materiellt våld

Våld som riktas mot och förstör materiella ting både i och utanför hemmet och som skapar oro och rädsla. Förövaren kan kasta bort något värdefullt eller något som den närstående tycker mycket om.

Latent våld

Stark ilska och aggressivitet som är inbunden och visar sig i kroppshållning och kroppsuttryck och som skapar rädsla, upplevs som ett hot om våldsamma konsekvenser och/eller påminner om tidigare erfarenheter av fysiskt våld.

Försummelse

Gäller främst äldre kvinnor och män samt kvinnor och män med funktionsnedsättning. Kan vara att medvetet ge personen felaktig medicinering, bristande hygien, för lite eller fel mat och dryck, att lämna den närstående utan hjälp och tillsyn långa perioder. Försvåra istället för att underlätta som att exempelvis den närstående tvingas vara utan batterier till hörapparaten, förövaren tar bort rullstolen eller flyttar käppen utom räckhåll.

Telefon för våldsutsatta

063-14 46 37

Kontakta oss

Vård- och socialförvaltningen

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: 20 januari 2020