Till innehåll på sidan
Till huvudmenyn
Till undermeny
Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad:

Granskning: Planförslag översiktsplan

Ett förslag till ny översiktsplan för hela Strömsunds kommun har blivit färdigt under 2022. Planförslaget består av ett digitalt kartunderlag och en planbeskrivning med ett antal bilagor, bland annat en strategisk miljöbedömning. Förslaget är ute på granskning mellan den 2 september och den 3 november 2022.

Den nya översiktsplanen ska ersätta översiktsplanen från 2014. Planförslaget visar hur kommunen vill utvecklas under de kommande 20 åren med fokus på markanvändningen. Planen beskriver bland annat utveckling av bebyggelseområden och infrastruktur. Den ger även allmänna riktlinjer för hur värdefulla natur- och kulturmiljöer ska skyddas och var dispens från strandskyd-det ska kunna ges med hänsyn till utveckling av landsbygden (LIS).

Granskning av planförslag

Ett planförslag för den kommunövergripande översiktsplanen är upprättat och samtliga planhandlingar och därtill hörande utredningar finns för granskning på följande platser:

  • Kommunens webbplats, www.stromsund.se.
  • Kommunreceptionen, kommunhuset i Strömsund.
  • Kommunens bibliotek i Backe, Gäddede, Hammerdal, Hoting och Strömsund.

Kungörelse om granskning av planförslaget är infört i lokaltidningarna den 1 september. Granskningen pågår från den 2 september till den 3 november 2022.

Synpunkter på förslaget

Synpunkter på förslaget lämnas skriftligen under granskningstiden till Strömsunds kommun, Miljö- och byggavdelningen, Box 500, 833 24 Strömsund, eller via e-post till plan@stromsund.se


Upplysningar om planförslaget lämnas av planingenjör enligt uppgifter i Kontakta oss-rutan.


Observera att granskningshandlingarna i vissa delar inte fullt uppfyller kraven på tillgänglighet. Behöver du hjälp att ta till dig informationen kan du vända dig till planingenjör.

Planförslag för Strömsunds kommuns översiktsplan Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster.

Samrådsredogörelse till planförslag för Strömsunds kommuns översiktsplan Pdf, 420 kB, öppnas i nytt fönster.

Följebrev Pdf, 138 kB, öppnas i nytt fönster.

Bild på detaljplan

Kontakta oss

Miljö- och byggavdelningen

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: