Till innehåll på sidan
Till huvudmenyn
Till undermeny
Lyssna på sidan Lyssna
Vy över Ströms Vattudal.

Dina svar är viktiga för Strömsunds kommun.

Publicerad:

Delta i medborgarundersökningen: Vad tycker du om Strömsunds kommun?

Hur ser du kommunen som en plats att leva och bo i? Hur bedömer du skolan, äldreomsorgen, gator, vägar och kommunikationer? Hur ser du på dina möjligheter att påverka? Om du får medborgarundersökningen som vi genomför tillsammans med Statistikmyndigheten SCB – svara och ge oss möjlighet att bli ännu bättre.

Med start den 24 augusti skickar Statistikmyndigheten SCB ut medborgarundersökningen till 1.000 personer i Strömsunds kommun som är 18 år och äldre.

Svara på papper eller på webben

Om du är en av dem som ska svara på frågorna har du möjlighet att tycka till om kommunens verksamheter och hur det är att bo och leva här. Du kan besvara frågorna på pappersenkät eller på webben och de finns på flera språk.

Svara i tid!

Beroende på om du svarar på pappersenkät eller webb är det olika svarsdatum.

  • Pappersenkät: Posta senast 31 oktober.
  • Webbenkät: Svara senast 3 november klockan 13.00.


Dina åsikter är värdefulla för oss, därför hoppas vi att du som får enkäten tar dig tid att svara. Tack för din medverkan!

Fakta om enkäten

Vad används mina svar till?

Dina svar används tillsammans med andras svar för att beskriva hur ni som bor i kommunen tycker det är att bo och leva här.

Vilka använder resultaten?

När SCB har samlat in svaren sammanställer dem de till statistik i form av tabeller och diagram. Statistiken används framförallt av kommunens ledning och förvaltningar.

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

  • Carina Wiik
    Biträdande chef för kommunledningsförvaltningen
    0670-161 27

Senast ändrad/granskad: