Till innehåll på sidan
Till huvudmenyn
Till undermeny
Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad:

Nu kan du lämna synpunkter på förslag till ny renhållningsordning

Strömsunds kommun bjuder in till samråd om förslag på ny renhållningsordning i kommunen. Lämna dina synpunkter senast 15 september 2022.

Strömsunds kommun har tagit fram ett förslag till ny renhållningsordning, bestående av avfallsplan och föreskrifter om avfallshantering i kommunen. Avfallsplanen tar upp kommunens mål för avfallsområdet samt hur dessa mål ska uppnås. Avfallsföreskrifterna anger hur avfall ska hanteras inom kommunen, samt reglerar vilket ansvar och vilka skyldigheter olika aktörer har.

Lämna dina synpunkter senast 15 september 2022

Synpunkter ska lämnas in skriftligt till Strömsunds kommun senast 15 september. Du skickar dem till:

Strömsunds kommun, Kommunstyrelsen, Box 500, 833 24 Strömsund, eller till kommunstyrelsen@stromsund.se

Märk ditt meddelande med ”Synpunkter avfallsplan”/ diarienummer KS.2022.252, eller ”Synpunkter avfallsföreskrifter”/diarienummer TSF.2022.234 på handlingen eller i meddelanderaden om ni använder e-post.


Inkomna synpunkter sammanställs och kommenteras i en samrådsredogörelse, som ingår i underlaget till kommunfullmäktiges beslut om att anta reviderad renhållningsordning.

Har du frågor eller vill ta del av handlingarna?

Läs förslaget till ny renhållningsordning

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: