Till innehåll på sidan
Till huvudmenyn
Till undermeny
Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad:

Den 31 maj är det internationella tobaksfria dagen

Tobaksfria dagen är Världshälsoorganisationen WHO:s dag för att påminna om riskerna med tobak och förebygga tobaks- och nikotinbruk. Idag är en bra dag att sluta röka.

Temat för 2022 är tobakens negativa påverkan på vår miljö. Temat syftar till att öka allmänhetens medvetenhet om tobakens miljöpåverkan från odling, produktion, distribution och nedskräpning.

 

Kunskap om tobakens negativa påverkan på miljön är viktig kunskap som, utöver kunskap om brukets påverkan på hälsan, kan motivera fler att sluta eller aldrig börja använda tobak.

Fler rökfria miljöer

Ett sätt att förbättra människors hälsa och hjälpa fler att sluta är att skapa rökfria miljöer. För snart två år sedan fick Sverige en lag om rökfria utemiljöer som skärper användningen av tobak på allmänna platser.

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: