På www.stromsund.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Google translate

X

Översätt sida

Använd Google Translate för att översätta webbplatsen. Strömsunds kommun tar inget ansvar för att översättningen blir korrekt.


Publicerad: 12 maj 2017

Granskninghandling: Detaljplan för Ströms-Näset 1:131 och 1:313 Näsviken

Ett förslag till detaljplan har upprättats den 11 januari 2017. Planområdet ligger på Näsviken och begränsas av till Höganäsvägen och Ströms Vattudal.

Syftet med detaljplanen är att skapa möjlighet till utökad bebyggelse inom planområdet. Vidare skapas möjligheter till tomter i attraktiva strandnära lägen.

 

Planförslaget var utsänt för samråd mellan den 23 mars 2017 och 20 april 2017. Yttranden som kom in har sammanställts och bemöts i en samrådsredogörelse. Detaljplanen har därefter reviderats.

 

Detaljplanen sänds ut för granskning mellan den 16 maj 2017 och 8 juni 2017. Planförslaget finns tillgängligt på kommunhuset i reception, Storgatan 15 i Strömsund.

Lämna dina synpunkter senast 8 juni

Synpunkter på förslaget får framföras skriftligen till senast den 8 juni 2017 till;

Strömsunds kommun, Miljö- och byggavdelningen

Box 500, 833 24 Strömsund eller till planansvarig (se Kontakta oss-rutan).


Den som inte senast under granskningstiden framfört sina synpunkter skriftligen samt uppgett namn och fullständig adress kan förlora rätten att senare överklaga kommunens antagandebeslut.

Granskningshandling

Fastighetsförteckning

Fakta

Detaljplanen sänds ut för granskning mellan den 16 maj och 8 juni 2017.

 

Planförslaget finns att läsa på:

  • Kommunhusets reception Storgatan 15, Strömsund
  • Här på kommunens webbplats.

Kontakta oss

Miljö- och byggavdelningen

Box 500

833 24 Strömsund

0670-161 00 (växel)

Mejla till:

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: 12 maj 2017