Till Strömsunds kommuns startsida Sidhuvud

|  Om webbplatsen  |  Felanmälan  |  Kontakt  |  A - Ö  |  Translate |

7 december 2016

Fristående grundskola

För att starta en fristående skola behövs ett tillstånd från Skolinspektionen. Ansökan ska ha kommit in till Skolinspektionen före den 1 april (dvs senast 31 mars) kalenderåret innan skolan avser att starta. I ansökan ska det tydligt framgå att eleverna kommer att få en utbildning som bygger på skollagens och läroplanens värdegrund och mål.

Rätt till bidrag för fristående grund- och grundsärskolor regleras i 10 kap. 37§ skollagen. För varje elev som genomgår denna utbildning lämnas bidraget av hemkommunen. Bidraget ska bestämmas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna grund- och särskolan.
 
Bidraget ska bestämmas per kalenderår och ska bestå av ett grundbelopp och ett ev tilläggsbelopp.

Skolpeng 2016 gällande Strömsunds kommun:

 

Åk 1-3

Åk 4-6

 

Grundbelopp

56 422 kr

63 198 kr

 

Adm. (3%)

2 113 kr

2 316 kr

 

Merv. skatt (6%)

4 353 kr

4 772 kr

 

Lokaler

14 012 kr

14 012 kr

 

Skolpeng 2016

76 900 kr

84 298 kr

 

 

Åk 7-9

Förskoleklass

 

Grundbelopp

93 992 kr

53 373 kr

 

Adm. (3%)

3 770 kr

1 774 kr

 

Merv. skatt (6%)

7 766 kr

3 654 kr

 

Lokaler

31 677 kr

5 760 kr

 

Skolpeng 2016

137 205 kr

64 561 kr

 

 

Skolbarnomsorg

Förskola

 

Grundbelopp

56 281 kr

90 835 kr

 

Adm. (3%)

1 887 kr

3 131 kr

 

Merv. skatt (6%)

3 888 kr

6 450 kr

 

Lokaler

6 631 kr

13 541 kr

 

Skolpeng 2016

68 687 kr

113 957 kr

 

 

 

Pedagogisk omsorg


 

Grundbelopp

70 545 kr


 

Adm. (3%)

781 kr


 

Merv. skatt (6%)

4 735 kr


 

Lokaler

7 591 kr


 

Skolpeng 2016

83 652 kr


 

 

Kontakt

© Strömsunds kommun – Box 500 – 833 24 Strömsund – telefon 0670-161 00  – stromsunds.kommun@stromsund.se  
Organisationsnummer: 212000-2486 – Om webbplatsenLogga in