Till Strömsunds kommuns startsida Sidhuvud

|  Om webbplatsen  |  Felanmälan  |  Kontakt  |  A - Ö  |  Translate |

13 oktober 2015

Fristående grundskola

För att starta en fristående skola behövs ett tillstånd från Skolinspektionen. Ansökan ska ha kommit in till Skolinspektionen före den 1 april (dvs senast 31 mars) kalenderåret innan skolan avser att starta. I ansökan ska det tydligt framgå att eleverna kommer att få en utbildning som bygger på skollagens och läroplanens värdegrund och mål.

Rätt till bidrag för fristående grund- och grundsärskolor regleras i 10 kap. 37§ skollagen. För varje elev som genomgår denna utbildning lämnas bidraget av hemkommunen. Bidraget ska bestämmas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna grund- och särskolan.
 
Bidraget ska bestämmas per kalenderår och ska bestå av ett grundbelopp och ett ev tilläggsbelopp.

Skolpeng 2015 gällande Strömsunds kommun:

 

Åk 1-6

Åk 7-9

 

Grundbelopp 64 340 kr 92 730 kr  
Adm. (3%) 1 930 kr 2 782 kr  
Merv. skatt (6%) 3 860 kr 5 564 kr  
Lokaler 14 008 kr 30 844 kr  
Skolpeng 2015 84 138 kr 131 920 kr  
 

Förskoleklass

Skolbarnomsorg

 
Grundbelopp 48 834 kr 43 875 kr  
Adm. (3%) 1 465 kr 1 316 kr  
Merv. skatt (6%) 2 930 kr 2 633 kr  
Lokaler 6 361 kr 7 781 kr  
Skolpeng 2015 59 590 kr 55 605 kr  
 

Förskola

Pedagogisk omsorg

 
Grundbelopp 94 982 kr 68 682 kr  
Adm. (3%) 2 849 kr 2 060 kr  
Merv. skatt (6%) 5 699 kr 4 121 kr  
Lokaler 14 225 kr 7 864 kr  
Skolpeng 2015 117 755 kr 82 727 kr  
Kontakt
  • Skolchef
  • Nils Broman
  • 0670-162 96

© Strömsunds kommun – Box 500 – 833 24 Strömsund – telefon 0670-161 00  – stromsunds.kommun@stromsund.se  
Organisationsnummer: 212000-2486 – Om webbplatsenLogga in