Till Strömsunds kommuns startsida Sidhuvud

|  Om webbplatsen  |  Felanmälan  |  Kontakt  |  A - Ö  |  Translate |

1 december 2015

Fristående grundskola

För att starta en fristående skola behövs ett tillstånd från Skolinspektionen. Ansökan ska ha kommit in till Skolinspektionen före den 1 april (dvs senast 31 mars) kalenderåret innan skolan avser att starta. I ansökan ska det tydligt framgå att eleverna kommer att få en utbildning som bygger på skollagens och läroplanens värdegrund och mål.

Rätt till bidrag för fristående grund- och grundsärskolor regleras i 10 kap. 37§ skollagen. För varje elev som genomgår denna utbildning lämnas bidraget av hemkommunen. Bidraget ska bestämmas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna grund- och särskolan.
 
Bidraget ska bestämmas per kalenderår och ska bestå av ett grundbelopp och ett ev tilläggsbelopp.

Skolpeng 2015 gällande Strömsunds kommun:

 

Åk 1-6

Åk 7-9

 

Grundbelopp64 340 kr92 730 kr 
Adm. (3%)1 930 kr2 782 kr 
Merv. skatt (6%)3 860 kr5 564 kr 
Lokaler14 008 kr30 844 kr 
Skolpeng 201584 138 kr131 920 kr 
 

Förskoleklass

Skolbarnomsorg

 
Grundbelopp48 834 kr43 875 kr 
Adm. (3%)1 465 kr1 316 kr 
Merv. skatt (6%)2 930 kr2 633 kr 
Lokaler6 361 kr7 781 kr 
Skolpeng 201559 590 kr55 605 kr 
 

Förskola

Pedagogisk omsorg

 
Grundbelopp94 982 kr68 682 kr 
Adm. (3%)2 849 kr2 060 kr 
Merv. skatt (6%)5 699 kr4 121 kr 
Lokaler14 225 kr7 864 kr 
Skolpeng 2015117 755 kr82 727 kr 
Kontakt
  • Skolchef
  • Nils Broman
  • 0670-162 96

© Strömsunds kommun – Box 500 – 833 24 Strömsund – telefon 0670-161 00  – stromsunds.kommun@stromsund.se  
Organisationsnummer: 212000-2486 – Om webbplatsenLogga in