Till Strömsunds kommuns startsida Sidhuvud

|  Om webbplatsen  |  Felanmälan  |  Kontakt  |  A - Ö  |  Translate |

31 oktober 2014

Fristående grundskola

För att starta en fristående skola behövs ett tillstånd från Skolinspektionen. Ansökan ska ha kommit in till Skolinspektionen före den 1 april (dvs senast 31 mars) kalenderåret innan skolan avser att starta. I ansökan ska det tydligt framgå att eleverna kommer att få en utbildning som bygger på skollagens och läroplanens värdegrund och mål.

Rätt till bidrag för fristående grund- och grundsärskolor regleras i 10 kap. 37§ skollagen. För varje elev som genomgår denna utbildning lämnas bidraget av hemkommunen. Bidraget ska bestämmas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna grund- och särskolan.
 
Bidraget ska bestämmas per kalenderår och ska bestå av ett grundbelopp och ett ev tilläggsbelopp.

Skolpeng 2014 gällande Strömsunds kommun:

 

Åk 1-6

Åk 7-9

 

Grundbelopp 64 850 kr 89 203 kr  
Adm. (3%) 1 945 kr 2 676 kr  
Merv. skatt (6%) 3 891 kr 5 352 kr  
Lokaler 12 480 kr 30 452 kr  
Skolpeng 2014 83 166 kr 127 683 kr  
 

Förskoleklass

Skolbarnomsorg

 
Grundbelopp 36 991 kr 48 197 kr  
Adm. (3%) 1 110 kr 1 446 kr  
Merv. skatt (6%) 2 219 kr 2 892 kr  
Lokaler 10 040 kr 6 712 kr  
Skolpeng 2014 50 360 kr 59 247 kr  
 

Förskola

Pedagogisk omsorg

 
Grundbelopp 88 654 kr 76 080 kr  
Adm. (3%) 2 660 kr 2 282 kr  
Merv. skatt (6%) 5 319 kr 4 565 kr  
Lokaler 14 291 kr 7 625 kr  
Skolpeng 2014 110 924 kr 90 552 kr  
Tipsa en kompis (öppnas i nytt fönster)
Tipsa
Kontakt
  • Skolchef
  • Nils Broman
  • 0670-162 96

© Strömsunds kommun – Box 500 – 833 24 Strömsund – telefon 0670-161 00  – stromsunds.kommun@stromsund.se  
Organisationsnummer: 212000-2486 – Om webbplatsenLogga in