Sidhuvud Till Strömsunds kommuns startsida

|  Om webbplatsen  |  Felanmälan  |  Kontakt  |  A - Ö  |  Translate |

27 mars 2017

Fristående grundskola

För att starta en fristående skola behövs ett tillstånd från Skolinspektionen. Ansökan ska ha kommit in till Skolinspektionen före den 1 april (dvs senast 31 mars) kalenderåret innan skolan avser att starta. I ansökan ska det tydligt framgå att eleverna kommer att få en utbildning som bygger på skollagens och läroplanens värdegrund och mål.

Rätt till bidrag för fristående grund- och grundsärskolor regleras i 10 kap. 37§ skollagen. För varje elev som genomgår denna utbildning lämnas bidraget av hemkommunen. Bidraget ska bestämmas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna grund- och särskolan.
 
Bidraget ska bestämmas per kalenderår och ska bestå av ett grundbelopp och ett ev tilläggsbelopp.

Skolpeng 2017 gällande Strömsunds kommun:

 

Åk 1-3

Åk 4-6

 

Grundbelopp

55 679 kr

63 850 kr

 

Adm. (3%)

2 106 kr

2 351 kr

 

Merv. skatt (6%)

4 337 kr

44 842 kr

 

Lokaler

14 507 kr

14 507 kr

 

Skolpeng 2017

76 629 kr

85 550 kr

 

 

Åk 7-9

Förskoleklass

 

Grundbelopp

96 121 kr

48 907 kr

 

Adm. (3%)

3 824 kr

1 531 kr

 

Merv. skatt (6%)

7 878 kr

3 154 kr

 

Lokaler

31 356 kr

2 122 kr

 

Skolpeng 2017

139 179 kr

55 714 kr

 

 

Skolbarnomsorg

Förskola

 

Grundbelopp

54 975 kr

88 137 kr

 

Adm. (3%)

1 842 kr

3 010 kr

 

Merv. skatt (6%)

3 794 kr

6 200 kr

 

Lokaler

6 414 kr

12 183 kr

 

Skolpeng 2017

67 025 kr

109 530 kr

 

 

 

Pedagogisk omsorg


 

Grundbelopp

75 666 kr


 

Adm. (1%)

757 kr


 

Merv. skatt (6%)

4 586 kr


 

Skolpeng 2017

81 008 kr


 

 

Kontakt

© Strömsunds kommun – Box 500 – 833 24 Strömsund – telefon 0670-161 00  – stromsunds.kommun@stromsund.se  
Organisationsnummer: 212000-2486 – Om webbplatsenLogga in