Till Strömsunds kommuns startsida Sidhuvud

|  Om webbplatsen  |  Felanmälan  |  Kontakt  |  A - Ö  |  Translate |

28 april 2015

Gator, trafik och vägbelysning

Bilden visar en av rondellerna i centrala Strömsund

Ett samhälle behöver ha bra förutsättningar för säker trafik. Vägnätet i Strömsunds kommun ägs och förvaltas av tre olika aktörer.

Genomfartslederna hanteras generellt av Vägverket medan det lokala vägnätet sköts av kommunens teknik- och serviceförvaltning.

Därutöver finns flera enskilda vägar.

Totalt ansvarar kommunen för ett vägnät som består av 125 km. Kommunen sköter vinterväghållning samt övrig drift och underhåll av våra vägar tillsammans med enskilda entreprenörer.

Kontakt
  • Gatu- och markansvarig
  • Thord Engström
  • 0670-164 29
  • 070-350 56 40

  • Adress
  • Teknik- och serviceförvaltningen
  • Box 500
  • 833 24 Strömsund

© Strömsunds kommun – Box 500 – 833 24 Strömsund – telefon 0670-161 00  – stromsunds.kommun@stromsund.se  
Organisationsnummer: 212000-2486 – Om webbplatsenLogga in