Till Strömsunds kommuns startsida Sidhuvud

|  Om webbplatsen  |  Felanmälan  |  Kontakt  |  A - Ö  |  Translate |

13 oktober 2015

Kontaktuppgifter

Verksamheter inom vård- och socialförvaltning och närvård Frostviken

Nämnder och förvaltningsledning

Verksamhetsområden

Individ- och familjeomsorg

   
Expedition individ- och familjeomsorg besökstid vardagar 10.00-12.00, 13.00-15.00 0670-163 20 teltid vardagar 8.00-12.00
Barn och familj   0670-163 20 exp
Ekonomi (försörjningsstöd)   0670-163 20 exp
Öppenvården Norrgård råd och stöd för dig som funderar över alkohol- och drogfrågor 0670-163 94, 162 25, 162 06, 164 28
Familjebehandlingsteamet   0670-163 05, 163 30, 162 88, 163 26
Familjerätt   0670-163 20 exp
Samverkanshuset samordnare inom framtids- och utvecklingsförvaltn 0670-167 24

Chef individ- och familjeomsorg

Magnus Ahlstrand 0670-167 37
     

Biståndsenhet

  telefontid vardagar 9.00 - 10.00 för alla handläggare inom biståndsenheten
Biståndshandläggare Helena Hugosson 0670-167 64
Biståndshandläggare Sandra Henriksson 0670-163 18
Biståndshandläggare Tina Forsberg 0670-163 11
Biståndshandläggare Britt-Inger Enoksson 0670-163 19
LSS- och biståndshandläggare Evy Karlsson 0670-167 65
LSS- och biståndshandläggare Lena Golton 0670-163 14
Enhetschef Magnus Ahlstrand 0670-167 37
     

Avgiftshandläggare äldreomsorg/hemsjukvård

   
  Monica Espwall 0670-167 50
  Åsa Lagerstedt 0670-161 31
     

Mittpunkten social mötesplats

  0670-163 37
     

Boende för vuxna enligt LSS

   
Enhetschef Lövbergavägen, Strömsund Kristin Persson 0670-164 61
Personal Lövbergavägen, Strömsund   0670-61 16 45
Enhetschef Pumphusgatan, Strömsund Kristin Persson 0670-164 61
Personal Pumphusgatan, Strömsund   0670-61 41 35
Enhetschef Risselåsvägen, Strömsund Carina Engvall 0670-167 36
Personal Risselåsvägen, Strömsund   0670-128 70, 0670-61 19 54
Enhetschef Solkragen, Hammerdal Carina Engvall 0670-167 36
Personal Solkragen, Hammerdal   0644-710 05
Enhetschef Strömsvägen, Strömsund Kristin Persson 0670-164 61
Personal Strömsvägen, Strömsund   0670-132 29
Enhetschef Tingvallagruppen, Strömsund Carina Engvall 0670-167 36
Personal Tingvallagruppen, Strömsund   0670-109 95
Enhetschef Utsikten, Strömsund Monica Dahlén 0670-167 68
Personal Utsikten, Strömsund   0670-169 58
     

Personlig assistans enhetschefer

   
  Katrin Persson 0670-169 49
  Nils Mårtensson 0670-167 82
(även samordnare gentemot privata assistansanordnare) Monica Dahlén 0670-167 68
     

Avlösarservice och

   

Ledsagarservice LSS

   
Enhetschef/samordnare Monica Dahlén 0670-167 68
     

Dagverksamhet LSS

   
Enhetschef dagverksamhet Monica Dahlén 0670-167 68
Strömbackagruppen   0670-167 85
Kajen   0670-167 87
Kommungruppen   0670-167 83
Landön   0670-109 20
Pumphusgatan 12   0670-167 84
     

Boende barn och unga LSS

   

Korttidstillsyn för barn över 12 år LSS

   

Korttidsvistelse LSS

   

Rådgivning och personligt stöd LSS

   
Enhetschef Monica Dahlén 0670-167 68
     

Kontaktperson LSS

   
Enhetschef Kristin Persson 0670-164 61
     

LSS-chef

hänvisning socialchef 0670-164 19
     

Hemtjänst enhetschefer

   
Backe/Rossön Henning Karlsson Åhrén 0624-51 20 03
Gäddede Barbro Blom 0672-41 67 01
Hammerdal Gärd-Britt Molin-Mårtensson 0644-64 20 02
Hoting / Tåsjödalen Annika Larsson Andersson 0671-71 66 01
Strömsund sydvästra Hans-Erik Jansson 0670-163 06
Strömsund nordöstra Kristina Arvidsson 0670-163 02
Strömsund Strömbacka Jörgen Eriksson 0670-167 62
     

Kommunal hemsjukvård

   
Backe/Rossön/Hoting/Tåsjöområdet    
Distriktssköterskor    
Enhetschef distriktssköterska Randhi Wiik 0624-51 20 07 teltid mån-fre 8.00-9.30
Backe/Rossön distriktssköterska Anna-Märta Gunneriusson Wermelin 0624-51 20 20 teltid mån-fre 8.00-9.30
Hoting distriktssköterska Eleonore Åsberg 0671-71 66 21 teltid mån-fre 8.00-9.30
Hoting distriktssköterska Ulla-Britt Svensson 0671-71 66 18 teltid mån-fre 8.00-9.30
Tåsjödalen distriktssköterska Susann Blom, Lise-Lotte Jönsson 0671-71 66 06, 71 66 03 teltid mån-fre 8.00-9.30
Arbetsterapeuter    
Backe/Rossön Roger Eriksson 0670-167 11 teltid mån-fre 8.00-9.00
Hoting/Tåsjödalen Mikael Jansson 0671-71 66 10 teltid mån-fre 8.00-9.00
Sjukgymnaster    
Hoting/Tåsjödalen Emelia Stening 0670-167 08 teltid mån-fre 8.00-9.00
Backe/Rossön Magnus Näslund 0670-167 12 teltid mån-fre 8.00-9.00
     
Gäddedeområdet    
Distriktssköterskor    
  sjuksköterska Ellinor Lindman 0672-41 67 11
  distriktssköterska Ulla Wikström 0672-41 67 08
Arbetsterapeuter    
  Jeanette Andersson 0670-167 03 teltid mån-fre 8.00-9.00
Sjukgymnaster    
  Linnea Löfstedt 0672-41 67 07
Hammerdalsområdet    
Distriktssköterskor    
Enhetschef distriktssköterska Ewa Asplund 0644-64 20 22
  distriktssköterska Maud Fortuna, sjuksköterska Gun Westberg 0644-64 20 06 teltid mån-fre 8.00-9.00
  distriktssköterska Susanne Larsson 0644-64 20 07 teltid mån-fre 8.00-9.00
Arbetsterapeuter    
  Torbjörn Forsström 0670-167 07 teltid mån-fre 8.00-9.00
Sjukgymnaster    
  Ulrika Allberg 0670-167 00 teltid mån-fre 8.00-9.00
     
Strömsundsområdet    
Distriktssköterskor/sjuksköterskor    
Enhetschef distriktssköterska Birgitta Karlsson 0670-163 65 teltid mån-fre 8.00-9.00
Strömsund södra distriktssköterska Jeanette Krånglin 0670-167 55 teltid mån-fre 8.00-9.00
Strömsund västra distriktssköterska Malin Bredin 0670-167 52 teltid mån-fre 8.00-9.00
Strömsund norra distriktssköterska Bodil Sjöblom-Strömgren, Sven Strömgren 0670-167 54 teltid mån-fre 8.00-9.00
Strömsund södra distriktssköterska Birgitta Karlsson 0670-163 65 teltid mån-fre 8.00-9.00
Strömsund östra distriktssköterska Eva Arljung 0670-167 53 teltid mån-fre 8.00-9.00
Strömbacka sjuksköterska Adina Lundgren 0670-169 88
Utsikten sjuksköterska Elena Almazova 0670-169 57
     
Arbetsterapeuter    
Strömsund sydvästra Birgitta Andersson 0670-167 06 teltid mån-fre 8.00-9.00
Strömbacka Birgitta Andersson 0670-167 06 teltid mån-fre 8.00-9.00
Strömsund norra Jeanette Andersson 0670-167 03 teltid mån-fre 8.00-9.00
Strömsund östra Mikael Jansson 0671-71 66 10 teltid mån-fre 8.00-9.00
Pumphusgatan, Lövbergavägen, Strömsvägen, Risselåsvägen, Utsikten, personlig assistans Birgitta Andersson 0670-167 06 teltid mån-fre 8.00-9.00
Korttidsplatser NÄVA, Strömsund Jeanette Andersson 0670-167 03
     
Sjukgymnaster    
Strömsund södra Magnus Näslund 0670-167 12 teltid mån-fre 8.00-9.00
Strömsund östra Ulrika Allberg 0670-167 00 teltid mån-fre 8.00-9.00
Strömsund västra Sören Andersson 0670-167 05 teltid mån-fre 8.00-9.00
Strömsund norra Ulrika Allberg 0670-167 00 teltid mån-fre 8.00-9.00
Strömbacka Sören Andersson 0670-167 05 teltid mån-fre 8.00-9.00
Pumphusgatan, Lövbergavägen, Strömsvägen, Risselåsvägen, Utsikten, personlig assistans Sören Andersson 0670-167 05 teltid mån-fre 8.00-9.00
Korttidsplatser NÄVA, Strömsund Sören Andersson 0670-167 05 teltid mån-fre 8.00-9.00
     
Rehabassistent Gunilla Olsson 0670-163 71 teltid mån-fre 8.00-9.00 (arb 50%)
     
Enhetschef för kommunrehab (arbetsterapeuter, sjukgymnaster, rehabassistent) Veronica Sjöberg 0670-167 42
     

Särskilda boenden (äldreboenden)

   
Brismarksgården, Hoting    
Enhetschef Anna Forsner Andersson 0671-71 66 12
Sjuksköterska Maud Norlin 0671-71 66 08
Personal Brismarksgården   0671-410 18
Arbetsterapeut Mikael Jansson 0671-71 66 10 teltid mån-fre 8.00-9.00
Sjukgymnast Emelia Stening 0670-167 08 teltid mån-fre 8.00-9.00
     
Granbacken, Strömsund    
Enhetschef Frida Book 0670-167 09
Personal våningsplan 2   0670-163 74
Personal våningsplan 3   0670-163 78
Sjuksköterska , våningsplan 1 och 2 Kerstin Frestadius 0670-163 68
Sjuksköterska , våningsplan 3 Elena Almazova 0670-169 57
Arbetsterapeut Torbjörn Forsström 0670-167 07 teltid mån-fre 8.00-9.00
Sjukgymnast Emelia Stening 0670-167 08 teltid mån-fre 8.00-9.00
     
Levinsgården, Gäddede    
Enhetschef Barbro Blom 0672-41 67 01
Personal Levinsgården   0672-41 67 15
Distriktssköterska Ulla Wikström 0672-41 67 08
Arbetsterapeut Jeanette Andersson 0670-167 11 teltid mån-fre 8.00-9.00
Sjukgymnast Linnea Löfstedt 0672-41 67 07
     
Solbacken, Strömsund    
Enhetschef Veronica Sjögren 0670-167 04
Sjuksköterska Ulrika Raftheim 0670-161 14
Sjuksköterska Maria Flodman (sjuk tv), Mona Mikaelsson 0670-161 51
Personal Skogsgläntan   0670-167 61
Personal avd 1   0670-161 52
Personal avd 2   0670-167 57
Personal Gästis (korttidsplatser med inriktning anhörigstöd)   0670-167 67
Arbetsterapeut Roger Eriksson 0670-167 11 teltid mån-fre 8.00-9.00
Sjukgymnast Sören Andersson 0670-167 05 teltid mån-fre 8.00-9.00
     
Tåsjögården, Kyrktåsjö    
Enhetschef Annette Johansson 0671-71 66 02
Sjuksköterska Jennifer Dahlén 0671-71 66 07
Personal Tåsjögården   0671-202 18
Arbetsterapeut Mikael Jansson 0671-71 66 10 teltid mån-fre 8.00-9.00
Sjukgymnast Emelia Stening 067-167 08 teltid mån-fre 8.00-9.00
     
Åshamra, Hammerdal    
Enhetschef Michael Ritter 0644-64 20 21
Enhetschef Susanne Olofsson 0644-64 20 20
Personal Violen/Brunkullan   0644-64 20 16
Personal Rönnen/Björken   0644-64 20 19
Personal Aspen/Linden   0644-64 20 53
Sjuksköterska Malin Möllervärn 0644-64 20 23 teltid mån - fre 8.00 - 9.00
Distriktssköterska Ingrid Berg 0644-64 20 23 teltid mån - fre 8.00 - 9.00
Sjuksköterska Ingrid Millestu 0644-64 20 23 teltid mån - fre 8.00 - 9.00
Sjuksköterska Ninni Skyttner 0644-64 20 23 teltid mån - fre 8.00 - 9.00
Arbetsterapeut Torbjörn Forsström 0670-167 07 teltid mån-fre 8.00-9.00
Sjukgymnast Ulrika Allberg 0670-167 00 teltid mån-fre 8.00-9.00
     
Älvgården, Backe    
Enhetschef Matilda Nilsson 0624-51 20 17
Personal bottenvåning   0624-51 20 37
Personal våning 3   0624-51 20 24
Personal våning 4   0624-51 20 11
Sjuksköterska Fanny Jonasson 0624-51 20 38
Sjuksköterska Anna-Karin Andersson 0624-51 20 10
Arbetsterapeut Roger Eriksson 0670-167 11 teltid mån-fre 8.00-9.00
Sjukgymnast Magnus Näslund 0670-167 12 teltid mån-fre 8.00-9.00
     

Trygghetsboenden

   
Forsgården, Gäddede   0672-41 67 16
Enhetschef Forsgården Barbro Blom 0672-41 67 06
Norrbygården, Norråker   0671-301 56
Enhetschef Tåsjödalen (ansvarar även för Norrbygården) Annika Larsson Andersson 0671-71 66 01
Rossöcenter, Rossön   0624-200 13
Enhetschef Backe/Rossön (ansvarar även för Rossöcenter) Henning Karlsson Åhrén 0624-51 20 03
Strömbacka, Strömsund   0670-163 66
Enhetschef Strömbacka Jörgen Eriksson 0670-167 62
     

Hörselombud

Klicka på länken för kontaktuppgifterPDF  

Synombud

Gunilla Olsson 0670- 163 71

© Strömsunds kommun – Box 500 – 833 24 Strömsund – telefon 0670-161 00  – stromsunds.kommun@stromsund.se  
Organisationsnummer: 212000-2486 – Om webbplatsenLogga in