Till Strömsunds kommuns startsida Sidhuvud

|  Om webbplatsen  |  Felanmälan  |  Kontakt  |  A - Ö  |  Translate |

28 november 2015

Kontaktuppgifter

Verksamheter inom vård- och socialförvaltning och närvård Frostviken

Nämnder och förvaltningsledning

Verksamhetsområden

Individ- och familjeomsorg

  
Expedition individ- och familjeomsorgbesökstid vardagar 10.00-12.00, 13.00-15.000670-163 20 teltid vardagar 8.00-12.00
Barn och familj 0670-163 20 exp
Ekonomi (försörjningsstöd) 0670-163 20 exp
Öppenvården Norrgårdråd och stöd för dig som funderar över alkohol- och drogfrågor 0670-163 94, 162 25, 162 06, 164 28
Familjebehandlingsteamet 0670-163 05, 163 30, 162 88, 163 26
Familjerätt 0670-163 20 exp
Samverkanshuset samordnare inom framtids- och utvecklingsförvaltn0670-167 24

Chef individ- och familjeomsorg

Magnus Ahlstrand0670-167 37
   

Biståndsenhet

 telefontid vardagar 9.00 - 10.00 för alla handläggare inom biståndsenheten
Biståndshandläggare Helena Hugosson0670-167 64
BiståndshandläggareSandra Henriksson0670-163 18
BiståndshandläggareTina Forsberg0670-163 11
BiståndshandläggareBritt-Inger Enoksson0670-163 19
BiståndshandläggareKristin Persson0670- 167 65
LSS- och biståndshandläggare Lena Golton0670-163 14
EnhetschefMagnus Ahlstrand0670-167 37
   

Avgiftshandläggare äldreomsorg/hemsjukvård

  
 Monica Espwall0670-167 50
 Åsa Lagerstedt0670-161 31
   

Mittpunkten social mötesplats

 0670-163 37
   

Boende för vuxna enligt LSS

  
Enhetschef Lövbergavägen, StrömsundKatrin Persson0670-169 49
Personal Lövbergavägen, Strömsund 0670-61 16 45
Enhetschef Pumphusgatan, StrömsundGunilla Schröder0670-164 61
Personal Pumphusgatan, Strömsund 0670-61 41 35
Enhetschef Risselåsvägen, StrömsundCarina Engvall0670-167 36
Personal Risselåsvägen, Strömsund 0670-128 70, 0670-61 19 54
Enhetschef Solkragen, HammerdalCarina Engvall0670-167 36
Personal Solkragen, Hammerdal 0644-710 05
Enhetschef Strömsvägen, StrömsundGunilla Schröder0670-164 61
Personal Strömsvägen, Strömsund 0670-132 29
Enhetschef Tingvallagruppen, StrömsundCarina Engvall0670-167 36
Personal Tingvallagruppen, Strömsund 0670-109 95
Enhetschef Utsikten, StrömsundCarina Engvall0670-167 36
Personal Utsikten, Strömsund 0670-169 58
   

Personlig assistans enhetschefer

  
 Katrin Persson0670-169 49
 Gunilla Schröder0670-164 61
 Nils Mårtensson0670-167 82
(samordnare gentemot privata assistansanordnare)Monica Dahlén 0670-167 68
   

Avlösarservice och

  

Ledsagarservice LSS

  
Enhetschef/samordnare Katrin Persson0670-169 49
   

Dagverksamhet LSS

  
Enhetschef dagverksamhet Monica Dahlén0670-167 68
Strömbackagruppen 0670-167 85
Kajen 0670-167 87
Kommungruppen 0670-167 83
Landön 0670-109 20
Pumphusgatan 12 0670-167 84
   

Boende barn och unga LSS

Monica Dahlén0670-167 68

Korttidstillsyn för barn över 12 år LSS

Gunilla Schröder0670-164 61

Korttidsvistelse LSS

Gunilla Schröder0670-164 61

Rådgivning och personligt stöd LSS

Monica Dahlén0670-167 68

Kontaktperson LSS

Nils Mårtensson0670-167 82
   

LSS-chef

Veronica Sjöberg0670-167 42
   

Hemtjänst enhetschefer

  
Backe/RossönHenning Karlsson Åhrén0624-51 20 03
GäddedeBarbro Blom0672-41 67 01
HammerdalGärd-Britt Molin-Mårtensson 0644-64 20 02
Hoting / TåsjödalenAnnika Larsson Andersson0671-71 66 01
Strömsund sydvästraHans-Erik Jansson0670-163 06
Strömsund nordöstraKristina Arvidsson0670-163 02
Strömsund StrömbackaJörgen Eriksson0670-167 62
   

Kommunal hemsjukvård

  
Backe/Rossön/Hoting/Tåsjöområdet  
Distriktssköterskor  
Enhetschef distriktssköterska Randhi Wiik0624-51 20 07 teltid mån-fre 8.00-9.30
Backe/Rossöndistriktssköterska Anna-Märta Gunneriusson Wermelin0624-51 20 20 teltid mån-fre 8.00-9.30
Hoting distriktssköterska Eleonore Åsberg0671-71 66 21 teltid mån-fre 8.00-9.30
Hoting distriktssköterska Ulla-Britt Svensson0671-71 66 18 teltid mån-fre 8.00-9.30
Tåsjödalen distriktssköterska Susann Blom, Lise-Lotte Jönsson0671-71 66 06, 71 66 03 teltid mån-fre 8.00-9.30
Arbetsterapeuter  
Backe/RossönRoger Eriksson0670-167 11 teltid mån-fre 8.00-9.00
Hoting/TåsjödalenMikael Jansson0671-71 66 10 teltid mån-fre 8.00-9.00
Sjukgymnaster  
Hoting/TåsjödalenEmelia Stening0670-167 08 teltid mån-fre 8.00-9.00
Backe/RossönMagnus Näslund0670-167 12 teltid mån-fre 8.00-9.00
   
Gäddedeområdet  
Distriktssköterskor  
 sjuksköterska Ellinor Lindman0672-41 67 11
 distriktssköterska Ulla Wikström0672-41 67 08
Arbetsterapeuter  
 Jeanette Andersson0670-167 03 teltid mån-fre 8.00-9.00
Sjukgymnaster  
 Eva Broman0672-41 67 07
Hammerdalsområdet  
Distriktssköterskor  
Enhetschefdistriktssköterska Ewa Asplund0644-64 20 22
 distriktssköterska Maud Fortuna, sjuksköterska Gun Westberg0644-64 20 06 teltid mån-fre 8.00-9.00
 distriktssköterska Susanne Larsson0644-64 20 07 teltid mån-fre 8.00-9.00
Arbetsterapeuter  
 Torbjörn Forsström0670-167 07 teltid mån-fre 8.00-9.00
Sjukgymnaster  
 Ulrika Allberg0670-167 00 teltid mån-fre 8.00-9.00
   
Strömsundsområdet  
Distriktssköterskor/sjuksköterskor  
Enhetschef distriktssköterska Birgitta Karlsson0670-163 65 teltid mån-fre 8.00-9.00
Strömsund södradistriktssköterska Jeanette Krånglin0670-167 55 teltid mån-fre 8.00-9.00
Strömsund västra distriktssköterska Malin Bredin0670-167 52 teltid mån-fre 8.00-9.00
Strömsund norra distriktssköterska Bodil Sjöblom-Strömgren, Sven Strömgren0670-167 54 teltid mån-fre 8.00-9.00
Strömsund södradistriktssköterska Birgitta Karlsson0670-163 65 teltid mån-fre 8.00-9.00
Strömsund östra distriktssköterska Eva Arljung0670-167 53 teltid mån-fre 8.00-9.00
Strömbackasjuksköterska Adina Lundgren0670-169 88
Utsiktensjuksköterska Elena Almazova0670-169 57
   
Arbetsterapeuter  
Strömsund sydvästraLotta Dahlberg0670-167 06 teltid mån-fre 8.00-9.00
StrömbackaLotta Dahlberg0670-167 06 teltid mån-fre 8.00-9.00
Strömsund norraJeanette Andersson0670-167 03 teltid mån-fre 8.00-9.00
Strömsund östraMikael Jansson0671-71 66 10 teltid mån-fre 8.00-9.00
Pumphusgatan, Lövbergavägen, Strömsvägen, Risselåsvägen, Utsikten, personlig assistansBirgitta Andersson0670-167 06 teltid mån-fre 8.00-9.00
Korttidsplatser NÄVA, StrömsundJeanette Andersson0670-167 03
   
Sjukgymnaster  
Strömsund södraMagnus Näslund0670-167 12 teltid mån-fre 8.00-9.00
Strömsund östraUlrika Allberg0670-167 00 teltid mån-fre 8.00-9.00
Strömsund västraSören Andersson0670-167 05 teltid mån-fre 8.00-9.00
Strömsund norraUlrika Allberg0670-167 00 teltid mån-fre 8.00-9.00
StrömbackaSören Andersson0670-167 05 teltid mån-fre 8.00-9.00
Pumphusgatan, Lövbergavägen, Strömsvägen, Risselåsvägen, Utsikten, personlig assistansSören Andersson0670-167 05 teltid mån-fre 8.00-9.00
Korttidsplatser NÄVA, StrömsundSören Andersson0670-167 05 teltid mån-fre 8.00-9.00
   
RehabassistentGunilla Olsson0670-163 71 teltid mån-fre 8.00-9.00 (arb 50%)
   
Enhetschef för kommunrehab (arbetsterapeuter, sjukgymnaster, rehabassistent)Veronica Sjöberg0670-167 42
   

Särskilda boenden (äldreboenden)

  
Brismarksgården, Hoting  
Enhetschef Anna Forsner Andersson0671-71 66 12
Sjuksköterska Maud Norlin0671-71 66 08
Personal Brismarksgården 0671-410 18
ArbetsterapeutMikael Jansson0671-71 66 10 teltid mån-fre 8.00-9.00
SjukgymnastEmelia Stening0670-167 08 teltid mån-fre 8.00-9.00
   
Granbacken, Strömsund  
Enhetschef Frida Book0670-167 09
Personal våningsplan 2 0670-163 74
Personal våningsplan 3 0670-163 78
Sjuksköterska , våningsplan 1 och 2Kerstin Frestadius0670-163 68
Sjuksköterska , våningsplan 3Elena Almazova0670-169 57
ArbetsterapeutTorbjörn Forsström0670-167 07 teltid mån-fre 8.00-9.00
SjukgymnastEmelia Stening0670-167 08 teltid mån-fre 8.00-9.00
   
Levinsgården, Gäddede  
EnhetschefBarbro Blom0672-41 67 01
Personal Levinsgården 0672-41 67 15
DistriktssköterskaUlla Wikström0672-41 67 08
ArbetsterapeutJeanette Andersson0670-167 11 teltid mån-fre 8.00-9.00
SjukgymnastEva Broman0672-41 67 07
   
Solbacken, Strömsund  
Enhetschef Veronica Sjögren0670-167 04
Sjuksköterska Ulrika Raftheim0670-161 14
Sjuksköterska Maria Flodman, Mona Mikaelsson0670-161 51
Personal Skogsgläntan 0670-167 61
Personal avd 1 0670-161 52
Personal avd 2 0670-167 57
Personal Gästis (korttidsplatser med inriktning anhörigstöd) 0670-167 67
ArbetsterapeutRoger Eriksson0670-167 11 teltid mån-fre 8.00-9.00
SjukgymnastSören Andersson0670-167 05 teltid mån-fre 8.00-9.00
   
Tåsjögården, Kyrktåsjö  
Enhetschef Annette Johansson0671-71 66 02
Sjuksköterska Jennifer Dahlén0671-71 66 07
Personal Tåsjögården 0671-202 18
ArbetsterapeutMikael Jansson0671-71 66 10 teltid mån-fre 8.00-9.00
SjukgymnastEmelia Stening067-167 08 teltid mån-fre 8.00-9.00
   
Åshamra, Hammerdal  
EnhetschefSusanne Olofsson0644-64 20 20
Personal Violen/Brunkullan 0644-64 20 16
Personal Rönnen/Björken 0644-64 20 19
Personal Aspen/Linden 0644-64 20 53
SjuksköterskaMalin Möllervärn0644-64 20 23 teltid mån - fre 8.00 - 9.00
DistriktssköterskaIngrid Berg0644-64 20 23 teltid mån - fre 8.00 - 9.00
SjuksköterskaIngrid Millestu0644-64 20 23 teltid mån - fre 8.00 - 9.00
SjuksköterskaNinni Skyttner0644-64 20 23 teltid mån - fre 8.00 - 9.00
ArbetsterapeutTorbjörn Forsström0670-167 07 teltid mån-fre 8.00-9.00
SjukgymnastUlrika Allberg0670-167 00 teltid mån-fre 8.00-9.00
   
Älvgården, Backe  
Enhetschef Matilda Nilsson0624-51 20 17
Personal bottenvåning 0624-51 20 37
Personal våning 3 0624-51 20 24
Personal våning 4 0624-51 20 11
Sjuksköterska Fanny Jonasson0624-51 20 38
Sjuksköterska Anna-Karin Andersson0624-51 20 10
ArbetsterapeutRoger Eriksson0670-167 11 teltid mån-fre 8.00-9.00
SjukgymnastMagnus Näslund0670-167 12 teltid mån-fre 8.00-9.00
   

Trygghetsboenden

  
Forsgården, Gäddede 0672-41 67 16
Enhetschef Forsgården Barbro Blom0672-41 67 06
Norrbygården, Norråker 0671-301 56
Enhetschef Tåsjödalen (ansvarar även för Norrbygården) Annika Larsson Andersson0671-71 66 01
Rossöcenter, Rossön 0624-200 13
Enhetschef Backe/Rossön (ansvarar även för Rossöcenter) Henning Karlsson Åhrén0624-51 20 03
Strömbacka, Strömsund 0670-163 66
Enhetschef Strömbacka Jörgen Eriksson0670-167 62
   

Hörselombud

Klicka på länken för kontaktuppgifterPDF 

Synombud

Gunilla Olsson0670- 163 71

© Strömsunds kommun – Box 500 – 833 24 Strömsund – telefon 0670-161 00  – stromsunds.kommun@stromsund.se  
Organisationsnummer: 212000-2486 – Om webbplatsenLogga in