Sidhuvud Till Strömsunds kommuns startsida

|  Om webbplatsen  |  Felanmälan  |  Kontakt  |  A - Ö  |  Translate |

27 mars 2017

Kontaktuppgifter

Verksamheter inom vård- och socialförvaltning och närvård Frostviken

Nämnder och förvaltningsledning

Verksamhetsområden

Individ- och familjeomsorg

 

 

Expedition individ- och familjeomsorg

besökstid vardagar

10.00-12.00, 13.00-15.00

 

teltid vardagar

8.00-12.00, 13.00 - 15.00

0670-163 20

Barn och familj

 

0670-163 20

Ekonomi (försörjningsstöd)

 

0670-163 20

Familjerätt


0670-163 20

Öppenvården Norrgård

råd och stöd för dig som funderar över alkohol- och drogfrågor

0670-163 94, 162 25, 162 06, 164 28

Familjevårdsteamet

 

0670-163 05, 163 30, 162 88, 163 26


 

0670-163 20 exp

Chef individ- och familjeomsorg

Magnus Ahlstrand

0670-167 37

 

 

 

Samordnare för anhörigstöd

Berit Nordkvist

0670-163 12

Biståndsenhet

E-post till biståndsenheten

telefontid vardagar 9.00 - 10.00 för alla handläggare inom biståndsenheten
Biståndshandläggare

Helena Hugosson

0670-167 64

Biståndshandläggare

Sandra Henriksson

0670-163 18

Biståndshandläggare

Tina Forsberg

0670-163 11

Biståndshandläggare

Britt-Inger Enoksson

0670-163 19

Biståndshandläggare

Kristin Persson

0670- 167 65

LSS- och biståndshandläggare

Lena Svensson

0670-163 14

Enhetschef

Magnus Ahlstrand

0670-167 37

 

 

 

Avgiftshandläggare äldreomsorg/hemsjukvård

 

 

 

Monica Espwall

0670-167 50

 

Åsa Lagerstedt

0670-161 31

 

 

 

Mittpunkten social mötesplats

 

0670-163 37

 

 

 

Boende för vuxna enligt LSS

 

 

Enhetschef Lövbergavägen, Strömsund


0670-169 49

Personal Lövbergavägen, Strömsund

 

0670-61 16 45

Enhetschef Pumphusgatan, Strömsund

Gunilla Schröder

0670-164 61

Personal Pumphusgatan, Strömsund

 

0670-61 41 35

Enhetschef Risselåsvägen, Strömsund


0670-169 49

Personal Risselåsvägen, Strömsund

 

0670-128 70, 0670-61 19 54

Enhetschef Solkragen, Hammerdal

Gunilla Schröder

0670-164 61

Personal Solkragen, Hammerdal

 

0644-710 05

Enhetschef Strömsvägen, Strömsund

Gunilla Schröder

0670-164 61

Personal Strömsvägen, Strömsund

 

0670-132 29

Enhetschef Tingvallagruppen, Strömsund

Sara Furrer

0670-167 36

Personal Tingvallagruppen, Strömsund

 

0670-109 95

Enhetschef Utsikten, Strömsund

Sara Furrer

0670-167 36

Personal Utsikten, Strömsund

 

0670-169 58

 

 

 

Personlig assistans enhetschefer

 

 

 


0670-169 49

 

Gunilla Schröder

0670-164 61

 

Monica Dahlén

0670-167 68
(samordnare gentemot privata assistansanordnare)

Monica Dahlén

0670-167 68

 

 

 

Avlösarservice och

 

 

Ledsagarservice LSS

 

 

Enhetschef/samordnare


0670-169 49

 

 

 

Dagverksamhet LSS

 

 

Enhetschef dagverksamhet

Monica Dahlén

0670-167 68

Strömbackagruppen

 

0670-167 85

Kajen

 

0670-167 87

Café Saga

 

070-615 56 58

Landön

 

070-615 33 68

Pumphusgatan 12

 

0670-167 84

 

 

 

Boende barn och unga LSS

Monica Dahlén

0670-167 68

Korttidstillsyn för barn över 12 år LSS

Gunilla Schröder

0670-164 61

Korttidsvistelse LSS

Gunilla Schröder

0670-164 61

Rådgivning och personligt stöd LSS

Monica Dahlén

0670-167 68

Kontaktperson LSS 

 

 

LSS-chef

Veronica Sjöberg

0670-167 42

 

 

 

Hemtjänst enhetschefer

 

 

Backe/Rossön

Henning Karlsson Åhrén

0624-51 20 03

Gäddede

Barbro Blom

0672-41 67 01

Hammerdal

Gärd-Britt Molin-Mårtensson

0644-64 20 02

Hoting / Tåsjödalen

Per Persson

0671-71 66 01

Strömsund sydvästra

Annika Larsson Andersson

0670-163 03

Strömsund nordöstra

Kristina Arvidsson

0670-163 02

Strömsund Strömbacka

Jörgen Eriksson

0670-167 62

 

 

 

Kommunal hemsjukvård

 

 

Backe/Rossön/Hoting/Tåsjöområdet

 

 

Distriktssköterskor

 

 

Enhetschef

distriktssköterska Randhi Wiik

0624-51 20 07 teltid mån-fre 8.00-9.30

Backe/Rossön

distriktssköterska Anna-Märta Gunneriusson Wermelin

0624-51 20 20 teltid mån-fre 8.00-9.30

Hoting

distriktssköterska Eleonore Åsberg

0671-71 66 21 teltid mån-fre 8.00-9.30

Tåsjödalen

distriktssköterska Susann Blom, Lise-Lotte Jönsson

0671-71 66 06, 71 66 03 teltid mån-fre 8.00-9.30

Arbetsterapeuter

 

 

Backe/Rossön

Roger Eriksson

0670-167 11 teltid mån-fre 8.00-9.00

Hoting/Tåsjödalen

Mikael Jansson

0671-71 66 10 teltid mån-fre 8.00-9.00

Sjukgymnaster

 

 

Hoting/Tåsjödalen

Emelia Stening

0670-167 08 teltid mån-fre 8.00-9.00

Backe/Rossön

Magnus Näslund

0670-167 12 teltid mån-fre 8.00-9.00

 

 

 

Gäddedeområdet

 

 

Distriktssköterskor

 

 

 

sjuksköterska Ellinor Lindman

0672-41 67 11

 

distriktssköterska Ulla Wikström

0672-41 67 08

Arbetsterapeuter

 

 

 

Jeanette Andersson

0670-167 03 teltid mån-fre 8.00-9.00

Sjukgymnaster

 

 

 

Eva Broman

0672-41 67 07

Hammerdalsområdet

 

 

Distriktssköterskor

 

 

Enhetschef

distriktssköterska Ewa Asplund

0644-64 20 22

 

sjuksköterska Gun Westberg

0644-64 20 06 teltid mån-fre 8.00-9.00

 

distriktssköterska Susanne Larsson

0644-64 20 07 teltid mån-fre 8.00-9.00


distriktssköterska Ingrid Berg

0644-64 20 24 teltid mån-fre 8.00-9.00

Arbetsterapeuter

 

 

 

Torbjörn Forsström

0670-167 07 teltid mån-fre 8.00-9.00

Sjukgymnaster

 

 

 

David Salmi

0670-167 00 teltid mån-fre 8.00-9.00

 

 

 

Strömsundsområdet

 

 

Distriktssköterskor/sjuksköterskor

 

 

Enhetschef

distriktssköterska Birgitta Karlsson

0670-163 65 teltid mån-fre 8.00-9.00

Strömsund södra

distriktssköterska Jeanette Krånglin

0670-167 55 teltid mån-fre 8.00-9.00

Strömsund västra

distriktssköterska Malin Bredin

0670-167 52 teltid mån-fre 8.00-9.00

Strömsund norra

distriktssköterska Mattias Jönsson

0670-167 54 teltid mån-fre 8.00-9.00

Strömsund södra

distriktssköterska Birgitta Karlsson

0670-163 65 teltid mån-fre 8.00-9.00

Strömsund östra

distriktssköterska Eva Arljung

0670-167 53 teltid mån-fre 8.00-9.00

Strömbacka

sjuksköterska Adina Lundgren

0670-169 88

Utsikten

sjuksköterska Elena Almazova

0670-169 57

 

 

 

Arbetsterapeuter

 

 

Strömsund sydvästra

Lotta Dahlberg

0670-167 06 teltid mån-fre 8.00-9.00

Strömbacka

Lotta Dahlberg

0670-167 06 teltid mån-fre 8.00-9.00

Strömsund norra

Lotta Dahlberg

0670-167 03 teltid mån-fre 8.00-9.00

Strömsund östra

Mikael Jansson

0671-71 66 10 teltid mån-fre 8.00-9.00

Pumphusgatan, Lövbergavägen, Strömsvägen, Risselåsvägen, Utsikten, personlig assistans

Lotta Dahlberg

0670-167 03 teltid mån-fre 8.00-9.00

Korttidsplatser NÄVA, Strömsund

Lotta Dahlberg

0670-167 03 teltid mån-fre 8.00-9.00

 

 

 

Sjukgymnaster

 

 

Strömsund södra

Magnus Näslund

0670-167 12 teltid mån-fre 8.00-9.00

Strömsund östra

Emelia Stening

0670-167 08 teltid mån-fre 8.00-9.00

Strömsund västra

Sören Andersson

0670-167 05 teltid mån-fre 8.00-9.00

Strömsund norra

Magnus Näslund

0670-167 12 teltid mån-fre 8.00-9.00

Strömbacka

Sören Andersson

0670-167 05 teltid mån-fre 8.00-9.00

Pumphusgatan, Lövbergavägen, Strömsvägen, Risselåsvägen, Utsikten, personlig assistans

Sören Andersson

0670-167 05 teltid mån-fre 8.00-9.00

Korttidsplatser NÄVA, Strömsund

Sören Andersson

0670-167 05 teltid mån-fre 8.00-9.00

 

 

 

Rehabassistent

Gunilla Olsson

0670-163 71 teltid mån-fre 8.00-9.00 (arb 50%)

 

 

 

Enhetschef för kommunrehab (arbetsterapeuter, sjukgymnaster, rehabassistent)

Veronica Sjöberg

0670-167 42

 

 

 

Särskilda boenden (äldreboenden)

 

 

Brismarksgården, Hoting

 

 

Enhetschef

Anna Forsner Andersson

0671-71 66 12

Sjuksköterska

Maud Norlin

0671-71 66 08

Personal Brismarksgården

 

0671-410 18

Arbetsterapeut

Mikael Jansson

0671-71 66 10 teltid mån-fre 8.00-9.00

Sjukgymnast

Emelia Stening

0670-167 08 teltid mån-fre 8.00-9.00

 

 

 

Granbacken, Strömsund

 

 

Enhetschef

Frida Book

0670-167 09

Personal våningsplan 1


0670-163 72

Personal våningsplan 2

 

0670-163 74

Personal våningsplan 3

 

0670-163 78

Sjuksköterska , våningsplan 1 och 2

Marielle Säll

0670-163 68

Sjuksköterska , våningsplan 3

Ellionor Abrahamsson

0670-169 57

Arbetsterapeut

Torbjörn Forsström

0670-167 07 teltid mån-fre 8.00-9.00

Sjukgymnast

Emelia Stening

0670-167 08 teltid mån-fre 8.00-9.00

 

 

 

Levinsgården, Gäddede

 

 

Enhetschef

Barbro Blom

0672-41 67 01

Personal Levinsgården

 

0672-41 67 15

Distriktssköterska

Ulla Wikström

0672-41 67 08

Arbetsterapeut

Jeanette Andersson

0670-167 11 teltid mån-fre 8.00-9.00

Sjukgymnast

Eva Broman

0672-41 67 07

 

 

 

Solbacken, Strömsund

 

 

Enhetschef

Veronica Sjögren

0670-167 04

Sjuksköterska

Ulrika Raftheim

0670-161 14

Sjuksköterska

Maria Flodman

0670-161 80

Sjuksköterska


0670-161 51

Personal Skogsgläntan

 

0670-167 61

Personal avd 1

 

0670-161 52

Personal avd 2

 

0670-167 57

Personal Gästis (korttidsplatser med inriktning anhörigstöd)

 

0670-167 67

Arbetsterapeut

Roger Eriksson

0670-167 11 teltid mån-fre 8.00-9.00

Sjukgymnast

Sören Andersson

0670-167 05 teltid mån-fre 8.00-9.00

 

 

 

Tåsjögården, Kyrktåsjö

 

 

Enhetschef

Annette Johansson

0671-71 66 02

Sjuksköterska

Sofie Blom

0671-71 66 07

Personal Tåsjögården

 

0671-202 18

Arbetsterapeut

Mikael Jansson

0671-71 66 10 teltid mån-fre 8.00-9.00

Sjukgymnast

Emelia Stening

067-167 08 teltid mån-fre 8.00-9.00

 

 

 

Åshamra, Hammerdal

 

 

Enhetschef

Susanne Olofsson

0644-64 20 20

Personal Violen/Brunkullan

 

0644-64 20 16

Personal Rönnen/Björken

 

0644-64 20 19

Personal Aspen/Linden

 

0644-64 20 53

Sjuksköterska

Malin Möllervärn

0644-64 20 23 teltid mån - fre 8.00 - 9.00

Distriktssköterska

Ingrid Berg

0644-64 20 23 teltid mån - fre 8.00 - 9.00

Sjuksköterska

Ingrid Millestu

0644-64 20 23 teltid mån - fre 8.00 - 9.00

Sjuksköterska

Ninni Skyttner

0644-64 20 23 teltid mån - fre 8.00 - 9.00

Arbetsterapeut

Torbjörn Forsström

0670-167 07 teltid mån-fre 8.00-9.00

Sjukgymnast

David Salmi

0670-167 00 teltid mån-fre 8.00-9.00

 

 

 

Älvgården, Backe

 

 

Enhetschef

Matilda Nilsson

0624-51 20 17

Personal bottenvåning

 

0624-51 20 37

Personal våning 3

 

0624-51 20 24

Personal våning 4

 

0624-51 20 11

Sjuksköterska

Fanny Jonasson

0624-51 20 38

Sjuksköterska

Sonja Sjödin Jonsson

0624-51 20 10

Arbetsterapeut

Roger Eriksson

0670-167 11 teltid mån-fre 8.00-9.00

Sjukgymnast

Magnus Näslund

0670-167 12 teltid mån-fre 8.00-9.00

 

 

 

Trygghetsboenden

 

 

Forsgården, Gäddede

 

0672-41 67 16

Enhetschef Forsgården

Barbro Blom

0672-41 67 06

Norrbygården, Norråker

 

0671-301 56

Enhetschef Tåsjödalen (ansvarar även för Norrbygården)

Per Persson

0671-71 66 01

Rossöcenter, Rossön

 

0624-200 13

Enhetschef Backe/Rossön (ansvarar även för Rossöcenter)

Henning Karlsson Åhrén

0624-51 20 03

Strömbacka, Strömsund

 

0670-163 66

Enhetschef Strömbacka

Jörgen Eriksson

0670-167 62

 

 

 

Hörselombud, synombud

Klicka på länken för kontaktuppgifterPDF

 

 

© Strömsunds kommun – Box 500 – 833 24 Strömsund – telefon 0670-161 00  – stromsunds.kommun@stromsund.se  
Organisationsnummer: 212000-2486 – Om webbplatsenLogga in