Till Strömsunds kommuns startsida Sidhuvud

|  Om webbplatsen  |  Felanmälan  |  Kontakt  |  A - Ö  |  Translate |

26 november 2015

Statistik

Årligen mäter vi besöksantalet vid våra campingplatser, turistbyråer samt uppmanar turistentreprenörerna i kommunen att lämna in uppgifter till oss.

Strömsunds kommun

 • 196 miljoner kronor, i total turismomsättning
 • 124 årssysselsatta, främst inom logi och restaurang
 • 13,6 miljoner kronor i totala skatteintäkter till kommunen
 • 6,4 miljoner kronor i totala skatteintäkter till landstinget/regionen
 • Transport (i huvudsak bensin/drivmedel) omsättningsmässigt störstabransch med drygt 82 miljoner kronor
 • Genomfartsresenärer omsättningsmässigt största enskilda kategorimed cirka 63 miljoner kronor
 • Camping inkl campingstugor vanligaste kommersiella övernattningskategorimed 63 % av samtliga kommersiella övernattningar
 • Fritidshus vanligaste övernattningskategori med 55 % av samtligaövernattningar
 • Av 61 476 utländska övernattningar i hotell, stugby, vandrarhem och camping (SCB) samt fritidshus och hos släkt/vänner (TDB) svararsläkt/ vänner och fritidshus för 44,1 %
 • Norge största nationalitet av utländska gästnätter i hotell, stugby,vandrarhem och camping enligt SCB
 • Beräknad omsättning för utländsk turism enligt ovan är cirka 18miljoner kronor eller 18 % i motsvarande andel av turismomsättningen

  För mer detaljerad information gällande ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter, ladda ner pdffilen längst upp till vänster på denna sida (TEM)

  Fiske
 • 52 fiskevårdsområden/föreningar.
 • Det säljs ca 22 000 stycken fiskekort i kommunen inkl renbetesfjäll (4 000).
 • Ett sålt fiskekort motsvarar ca 3 fiskedygn.
 • 50% av korten säljs till icke länsbor.

  Skoter
 • Skoteralliansen består av 15 skoterklubbar.
 • Det finns 3 417 snöskotrar registrerade i kommunen.
 • Totalt i länet finns det 25 079 stycken snöskotrar.

Länet

 • Länets besökande turister omsätter drygt 3,5 miljarder kronor per år
 • 2009 hade länet 1,7 miljoner kommersiella gästnätter
 • Inom två år genomförs fem VM-tävlingar i länet
 • Det finns över 40 gårdsmejerier i länet, vilket är mer än hälften av alla gårdsmejerier i Sverige
 • Snabbfakta Jämtland/HärjedalenPDF

Sverige

Ökning av turismkonsumtionen i Sverige 2011 Den totala turismkonsumtionen i Sverige ökade med 6,4 procent 2011. Sedan 2000 har den totala turismkonsumtionen i Sverige ökat med drygt 75 procent i löpande priser. Exporten, det vill säga värdet av utländska besökares konsumturismens

 • Turismen i ett globalt perspektiv haft en tillväxt på i snitt 6,5% om året sedan 1950
 • Turismen omsatte drygt 275 miljarder, 2012
 • Exportvärdet var drygt 106 miljarder, 2012
 • Antal anställda (årsverken) 168 000, 2012
 • Fakta PDFom turism 2011, Tillväxtverket

© Strömsunds kommun – Box 500 – 833 24 Strömsund – telefon 0670-161 00  – stromsunds.kommun@stromsund.se  
Organisationsnummer: 212000-2486 – Om webbplatsenLogga in