På www.stromsund.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Google translate

X

Översätt sida

Använd Google Translate för att översätta webbplatsen. Strömsunds kommun tar inget ansvar för att översättningen blir korrekt.


Publicerad: 2 mars 2018

Granskninghandling: Ändring av detaljplan för Ströms-Näset 1:202, Näsviken

Ett förslag till ändring av detaljplan gäller för Byggnadsplan för Näsviken i Ströms kommun, fastställd 10 maj 1958. Planområdet ligger inom tätbebyggt område på Näsviken, väster om Strömsunds centrum och begränsas av till Öhnvägen och Färjemansvägen. Planområdet omfattar fastigheten Ströms-Näset 1:202.

Syftet med ändring av detaljplanen är att utöka byggrätten i planen för att bättre tillgodose dagens byggbehov. Enligt detaljplanens nuvarande bestämmelser får endast en bostadsbyggnad uppföras med areal av högst 150 kvm och uthus med en sammanlagd areal av högst 50 kvm.

 

Ändring av detaljplan innebär endast att en planbestämmelse ändras (se bifogade handlingar). Tomten får en större byggrätt. På tomten införs en exploateringsgrad på högst 10 procent av fastighetens yta.

 

Ändring av detaljplan har varit ute på samråd mellan den 26 september 2017 och 17 oktober 2017. Inga synpunkter inkom. Planförslaget finns tillgängligt på kommunhuset i reception, Storgatan 15 i Strömsund. Planförslaget finns även här på kommunens webbplats.

Förslaget skickas nu ut för granskning mellan 1 mars och 22 mars 2018.

Lämna dina synpunkter senast 22 mars

Synpunkter på förslaget får framföras skriftligen senast 22 mars till: Strömsunds kommun, Miljö- och byggavdelningen, Box 500, 833 24 Strömsund eller till planansvarig (se Kontakta oss-rutan).

Granskningshandling

Fakta

Detaljplanen sänds ut för granskning mellan 1 mars och 22 mars 2018.

 

Planförslaget finns att läsa på:

  • Kommunhusets reception Storgatan 15, Strömsund
  • Här på kommunens webbplats.

Kontakta oss

Miljö- och byggavdelningen

Box 500

833 24 Strömsund

0670-161 00 (växel)

Mejla till:

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: 2 mars 2018