Sidhuvud Till Strömsunds kommuns startsida

|  Om webbplatsen  |  Felanmälan  |  Kontakt  |  A - Ö  |  Translate |

27 mars 2017
Bild på nyckel

Uthyrningspolicy

Strömsunds Hyresbostäder ska tillhandahålla ett tryggt, säkert och prisvärt boende i Strömsunds kommun. Verksamheten ska kännetecknas av hög kvalitet och god service i nära samverkan med hyresgästen.

Bostadsansökan och kösystem

Alla som vill hyra en bostad av Strömsunds Hyresbostäder registrerar sig via hemsida och skapar en egen ”Min sida” för att kunna anmäla sitt intresse för en ledig lägenhet. Den bostadssökande ansvarar sedan för att uppgifterna på ”Min sida” är korrekta och aktuella. Om ingen aktivitet sker på ”Min sida” minst 1gång/halvår faller man ur kösystemet. Påminnelse skickas till angiven e-post, alternativt brev som registrerats på ”Min sida".

Vårt kösystem fungerar så att du själv tittar vilka lägenheter som finns publicerade på vår hemsida, du skickar sedan in en intresseanmälan på just den lägenheten som du vill ha. Är det flera som är intresserade av samma lägenhet, så är det den med längst kötid, dvs flest köpoäng som får lägenheten under förutsättning att personen uppfyller våra krav för att bli godkänd som hyresgäst. Om man tackar nej till ett lägenhetserbjudande tre gånger så avregistreras man ur kösystemet. Dina köpoäng raderas när du tecknar ett hyreskontrakt hos oss och du kan inte söka andra lägenheter hos Strömsunds Hyresbostäder under sex månader.

Förutsättningar för att få hyra bostad

 • Du ska vara myndig.
 • Du ska ha ett svenskt personnummer.
 • Hyran skall kunna betalas med den inkomst hushållet har. Med detta avses en stadigvarande styrkt inkomst. Inkomsten kan vara i form av anställning, pension, a-kassa, etableringsstöd, försörjningsstöd, studiemedel, eller på annat sätt styrkt inkomst.
 • I vissa fall kan Strömsunds Hyresbostäder begära borgen och ställer då samma krav på borgensman som på hyresgästen.
 • Kreditupplysning tas på samtliga bostadssökande som erbjuds lägenhet.
 • Du får inte ha någon skuld till Strömsunds Hyresbostäder eller annan hyresvärd.
 • Strömsunds Hyresbostäder tackar i normalfallet nej till sökande med betalningsanmärkning, undantag kan eventuellt göras om det gäller ett mindre belopp.
 • Strömsunds Hyresbostäder tar i vissa fall kontakt med tidigare hyresvärdar för referenser.
 • Du ska ha en gällande hemförsäkring när du bor hos oss.
 • Du kan enbart ha ett lägenhetskontrakt hos Strömsunds Hyresbostäder.
 • Du som har ett hyreskontrakt ska bo i lägenheten och vara folkbokförd på adressen (vissa undantag kan eventuellt göras, till exempel vid studier).

Bestämmelser om förtur

 • Personer som på grund av arbete är inflyttande till Strömsunds kommun kan ges förtur.

Lägenhetsbyte

Vid byte av lägenhet internt hos Strömsunds Hyresbostäder ställer vi vissa krav:

 • Hyresgäst skall ha bott hos oss minst 6 månader innan det kan bli aktuellt med ett byte.
 • Hyran skall ha skötts, dvs ha betalts i tid.
 • Hyresgäst får inte varit föremål för störningsärenden.
 • Förtur vid byte kan eventuellt ges om medicinska skäl finns (det måste styrkas med läkarintyg).
 • Uppsägningstid vid omflyttning inom Strömsunds Hyresbostäder
 • Om du flyttar inom Strömsunds Hyresbostäder får du en månads dubbelhyra (innevarande månad räknas ej) om tillträdesdatumet för den lägenhet du ska flytta till har kortare tillträdesdatum än en månad.

Exempel 1:
Idag är det den 5 september. Den 1 oktober är inflyttningsdatum på en lägenhet som vi publicerat på vår hemsida. Du bor hos oss och tackar ja till lägenheten och säger upp din nuvarande lägenhet. Då kommer du att få en dubbelhyra i oktober eftersom du får betala för både din nya och din gamla lägenhet. Uppfyller du våra krav för godkännande tecknas därefter ett hyresavtal.

Exempel 2:
Idag är det den 5 september. Den 1 november är inflyttningsdatum på en lägenhet som vi publicerat på vår hemsida. Du bor hos oss och tackar ja till lägenheten och säger upp din nuvarande lägenhet. Då slipper du betala dubbelhyra när du flyttar inom Strömsunds Hyresbostäder eftersom vi har tid på oss att hyra ut din nuvarande lägenhet.

Andrahandsuthyrning

Andrahandsuthyrning kan tillåtas vid särskilda skäl, varje fall prövas individuellt. Ett andrahandskontrakt är alltid tidsbundet.

Bilplatser

Det finns även en kö för bilplatser, bilplatserna hyrs i första hand ut till de som har lägenhetskontrakt eller ett lokalhyreskontrakt hos oss.

Uppsägningstid

 • Uppsägningen skall ske skriftligt. Uppsägningstiden är tre hela kalendermånader (innevarande månad räknas inte).
 • Vid dödsfall är uppsägningstiden en hel kalendermånad för personens dödsbo. Dödsfallsintyg ska uppvisas, uppsägningen skall vara skriftlig.
 • Vid flytt till äldreboende (särskilt/trygghetsboende) är uppsägningstiden en hel kalendermånad.

Några exempel:
Om du säger upp din lägenhet den 31 januari, gäller uppsägningen för avflyttning den 1 maj. Uppsägningstiden varar alltså under februari, mars och april.

Om du däremot säger upp din lägenhet den 4 februari, gäller uppsägningen till den 1 juni med uppsägningstid tre hela kalendermånader, det villl säga mars, april och maj.

Kontakt

© Strömsunds kommun – Box 500 – 833 24 Strömsund – telefon 0670-161 00  – stromsunds.kommun@stromsund.se  
Organisationsnummer: 212000-2486 – Om webbplatsenLogga in