På www.stromsund.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Google translate

X

Översätt sida

Använd Google Translate för att översätta webbplatsen. Strömsunds kommun tar inget ansvar för att översättningen blir korrekt.


Publicerad: 29 september 2017

Samrådshandling: Ändring av detaljplan för Ströms-Näset 1:202, Näsviken

Ett förslag till ändring av detaljplan gäller för Byggnadsplan för Näsviken i Ströms kommun, fastställd 10 maj 1958. Planområdet ligger inom tätbebyggt område på Näsviken, väster om Strömsunds centrum och begränsas av till Öhnvägen och Färjemansvägen. Planområdet omfattar fastigheten Ströms-Näset 1:202.

Syftet med ändring av detaljplanen är att utöka byggrätten i planen för att bättre tillgodose dagens byggbehov. Enligt detaljplanens nuvarande bestämmelser får endast en bostadsbyggnad uppföras med areal av högst 150 kvm och uthus med en sammanlagd areal av högst 50 kvm.

 

Ändring av detaljplan innebär endast att en planbestämmelse ändras (se bifogade handlingar). Tomten får en större byggrätt. På tomten införs en exploateringsgrad på högst 10 procent av fastighetens yta.

 

Ändring av detaljplan sänds ut för samråd mellan den 26 september 2017 och 20 oktober 2017. Planförslaget finns tillgängligt på kommunhuset i reception, Storgatan 15 i Strömsund. Planförslaget finns även här på kommunens webbplats.

Lämna dina synpunkter senast 20 oktober

Synpunkter på förslaget får framföras skriftligen till senast den 20 oktober 2017 till: Strömsunds kommun, Miljö- och byggavdelningen, Box 500, 833 24 Strömsund eller till planansvarig (se Kontakta oss-rutan).

 

Den som inte senast under samrådstiden framfört sina synpunkter skriftligen samt uppgett namn och fullständig adress kan förlora rätten att senare överklaga kommunens antagandebeslut.

Samrådshandling

Fastighetsförteckning

Fakta

Detaljplanen sänds ut för samråd mellan 26 september och 20 oktober 2017.

 

Planförslaget finns att läsa på:

  • Kommunhusets reception Storgatan 15, Strömsund
  • Här på kommunens webbplats.

Kontakta oss

Miljö- och byggavdelningen

Box 500

833 24 Strömsund

0670-161 00 (växel)

Mejla till:

Kontakta gärna

  • Håkan Bredin
    Tf chef för miljö- och byggavdelningen
    0670-163 88

Senast ändrad/granskad: 2 oktober 2017