Sidhuvud Till Strömsunds kommuns startsida

|  Om webbplatsen  |  Felanmälan  |  Kontakt  |  A - Ö  |  Translate |

27 mars 2017

Verksamheter för hjälp och stöd

För dig som bor i Strömsunds kommun finns flera olika verksamheter som kan hjälpa dig om du känner att du inte mår bra.

Individ- och familjeomsorg: Socialtjänsten

Individ- och familjeomsorgen (IFO) kan erbjuda stöd och hjälp till barn, ungdomar och till föräldrar på olika sätt. Vi erbjuder till exempel samtal och rådgivning.
Kontaktinformation - Individ- och familjeomsorglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Elevhälsan inom skolan​

Elevhälsan är en verksamhet inom skolan som erbjuder medicinsk, psykologisk, social och specialpedagogisk kompetens. Du kommer i kontakt med elevhälsan via skolan.
Information - elevhälsanöppnas i nytt fönster

Sjukvårdsrådgivningen  

Dygnet runt kan du ringa till sjukvårdsrådgivningen för att få råd av en sjuksköterska om var du i första hand bör vända dig eller vad du bör göra.
Telefon 1177 Mer information: sjukvårdsrådgivningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Familjecentralen

Familjecentralen är en mötesplats för barn och föräldrar. Här finns barnmorska, BVC-sköterska, psykolog, socionom och förskollärare. Alla arbetar under tystnadsplikt.
Mer information: Familjecentralen Dunderklumpenöppnas i nytt fönster (länk)

Hälsocentralen

Du som känner ångest, oro och nedstämdhet kan också vända dig till din hälsocentral.
Kontaktinformation - hälsocentralerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ungdomsmottagningen i Strömsund och Östersund

Du som är under 23 år är välkommen att kontakta Ungdomsmottagningen om du vill prata med någon om hur du mår.
Kontaktinformation – ungdomsmottagningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

UMO: Ungdomsmottagningen på nätet

UMO är en webbplats för alla som är mellan 13 och 25 år. På UMO kan du få svar och stöd när du känner dig nere.
UMO.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Barn och ungdomspsykatri (BUP)

På BUP tar man emot barn och ungdomar upp till 18 år med allvarliga psykiska problem. BUP utreder, behandlar och ger stöd till barn och deras familjer.
Kontaktinfomation - BUPlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Länsenheten för ätstörningar

På webbplatsen ätstörning.se finns information om ätstörning. Där finns även länkar för kontakt med ätstörningsenheten i Östersund.
Ätstörning.se​länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

BRIS: Barnens rätt i samhället

BRIS kan alla under 18 år ringa, maila eller chatta för att prata med en vuxen om vad som helst. Det är gratis och ingen kan se att det är du som ringer eller att du har ringt. Du behöver inte tala om vem du är och du bestämmer själv vad du vill prata om. Om du vill kan du också skriva till en vuxen på BRIS eller chatta i BRIS-chatten.
Telefon: 116 111 www.bris.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Livlinan

Livlinan.org ger stöd och information till unga som lever nära någon med psykisk ohälsa. På sajten kan du ställa frågor anonymt och ta del av andras erfarenheter och läsa om vad det finns för hjälp att få.
www.livlinan.orglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Resurscentrum Integration

Resurscentrum (RCI) erbjuder stöd i integrationsfrågor och riktar sig både till kommunens invånare och enskilda verksamheter. RCI är ett tvärprofessionellt team som arbetar med och för nyanlända barn, ungdomar och deras familjer, oavsett ursprung eller anledning till migration.
Mer information Resurscentrum Integration – RCI

Kontakt

© Strömsunds kommun – Box 500 – 833 24 Strömsund – telefon 0670-161 00  – stromsunds.kommun@stromsund.se  
Organisationsnummer: 212000-2486 – Om webbplatsenLogga in